Varkenshouderij

Varkenshouderij

Vraag naar biologisch varkensvlees

De markt voor biologisch varkensvlees kent al jaren op rij een gestage groei. De prijsvorming is behoorlijk stabiel en biedt kansen voor een goede rendabiliteit. Desondanks is het aantal omschakelaars in Vlaanderen zeer beperkt, in contrast met de ons omliggende landen waar het aantal biovarkenshouderijen groter is. We hebben in Vlaanderen te maken met een aantal knelpunten die de omschakeling bemoeilijken, zoals mestafzet en stalaanpassingen. Desondanks zien we voor een aantal bedrijven zeker mogelijkheden, in een gezonde afzetmarkt.

Duur van omschakelperiode

De omschakeling van varkens duurt 6 maanden. De uitloop ondergaat een omschakeling van één jaar (uitzonderlijk verkort tot 6 maanden), ongeacht of die uitloop verhard of onverhard is. De uitloop dient omgeschakeld te zijn op het moment dat de varkens worden aangemeld ter omschakeling.

Interessante documenten

Omschakelingbrochure varkens

Bio en de wet: dierlijke productie

Welzijn bio varkens

Gedrag in de kraamstal

Bedrijfsschets Nederlandse biovarkensbedrijven