Bio-cluster

Bio-cluster

Om het aantal omschakelaars in Vlaanderen te vergroten gaan we, naast de blijvende dienstverlening van Bio zoekt Boer, werken in regionale bioclusters. Hierbij gaan we doelgericht zones afbakenen waar we proactief extra acties willen ondernemen om potentiële omschakelaars te detecteren, samen te brengen en te stimuleren de stap naar bio te zetten.

Omschakeling via collectieve acties

Voor het thema ‘omschakeling’ voorziet het ‘Strategisch plan bio’ momenteel vooral ondersteuning voor individuele omschakelaars namelijk biobedrijfsadvies & Bio zoekt Boer. Collectieve acties die verschillende geïnteresseerde landbouwers samenbrengen kunnen ook een groot effect hebben.

Voorbeeld in West-Vlaanderen

Zo is er het voorbeeld van de provincie West-Vlaanderen die in 2016 sterk inzette op bio: er werden verschillende sectorspecifieke events georganiseerd voor gangbare land- en tuinbouwers met interesse in bio. Er werd als het ware een ‘omschakelcursus’ uitgerold voor hen. Anderhalf jaar later zijn uiteindelijk een 16-tal landbouwers die het traject volgden omgeschakeld.

Noden bij omschakelaars

De collectieve aanpak, bijkomend aan de individuele aanpak, speelt in op een aantal noden bij omschakelaars:

  • Er is veel nieuwe kennis te verwerven. Bedrijfsbezoeken, cursussen en uitwisseling met bestaande bioboeren zijn een goede manier;
  • Omschakelaars hun netwerk verandert volledig namelijk de voederleverancier, afnemers, collega’s, soms ook de dierenarts, zaadhuis, … De contacten die hij/zij kan leggen in een biocluster zijn meteen ook een manier voor de potentiele omschakelaar om dat nieuwe netwerk op te bouwen;
  • Omschakelen is een veranderingsproces, maar niet alleen in de productiemethode. Het heeft ook een mentale impact op de landbouwer zelf. Hij moet veel zaken afwegen. Past dit wel bij mijn bedrijf? Kunnen we deze veranderingen aan? Wat zal de impact zijn op mijn gezin? Hoe staat mijn omgeving hier tegenover? Het kan een ondersteuning voor hem zijn om collega’s te ontmoeten die met dezelfde vraagstukken zitten;
  • De geïnteresseerde landbouwer voelt de regionale dynamiek en dat geeft motivatie. De stap zetten naar bio is vaak een proces dat rijpt gedurende jaren. De biocluster kan dergelijke zaken versneld naar boven brengen;
  • Automatisch zijn veel deelnemers geneigd om kennis en materiaal te gaan uitwisselen en samenwerkingen op te zetten
    Bijvoorbeeld grond of machines uitwisselen.

>> Lees ook 'Project Bio-clusters van start'