Waarom bio

Waarom bio

10 goede redenen om de stap naar bio te zetten:

  1. Toenemende vraag naar biologische producten

  2. Een economische meerwaardecreatie voor je product

  3. Aandacht voor milieu- en klimaatvriendelijke productie

  4. Bevordering van de biodiversiteit op en rond het bedrijf

  5. Oog voor dierenwelzijn

  6. Uitdaging op vlak van teelttechniek en vakkennis

  7. Meer toegevoegde waarde per hectare

  8. Minder afhankelijkheid van externe inputs

  9. Extra inspanningen worden gewaardeerd door de klant

  10. Algemene tendens richting een agro-ecologisch landbouwmodel