Stappenplan

Stappenplan

 

Stappenplan 

Stap 1 - Informatie verzamelen

 
  • Surf op internet naar interessante websites
  • Neem contact op met Bio zoekt Boer en vraag naar een informatiepakket.
  • Woon bedrijfsbezoeken bij (zie ‘actueel’)

Stap 2: Adviesgesprek met Bio Zoekt Boer
Ben je geïnteresseerd geraakt in bio? Wil je weten of de omschakeling kansen biedt voor jouw bedrijf? En hoe dat in zijn werk gaat? Vraag dan een adviesgesprek aan bij de consulent van Bio zoekt Boer (kosteloos).

Stap 3 De boer op:
Eenmaal je weet welke kant je op wilt, kan je inspiratie opdoen en ten raadde gaan bij ervaren bioboeren. De databank biobedrijvengids is hierbij een handig hulpmiddel.

Stap 4: Afzetmogelijkheden

Uiteraard wil je weten of er voldoende marktvraag is naar het bio-product dat je in de toekomst wil produceren. Het partnerproject ‘Bio zoekt Keten’ engageert zich om de marktontwikkeling waar mogelijk samen met de marktpartijen te ondersteunen. Meer dan in de gangbare sector kunnen bioboeren rekenen op relatief stabiele en correcte prijzen. Heb je vragen over de marktvraag naar een bepaald product, afzetstrategieën, -kanalen en –partners, neem dan contact op met de consulent van Bio zoekt Keten


Stap 5: Gespecialiseerd advies

Er zijn tal van gespecialiseerde adviseurs die je verder op weg kunnen helpen. Zij staan je bij in alle facetten van de omschakeling en het verdere verloop. Bovendien komt de Vlaamse overheid financieel tussenbeide.

Klik voor meer  informatie en de lijst met erkende adviseurs


Stap 6: Opmaak omschakelplan
 

Zo’n erkend adviseur kan voor jouw bedrijf een omschakelplan opmaken (= biobedrijfsplan). Ook hiervoor stelt de overheid budget ter beschikking. Het geeft een simulatie van je bedrijf mocht je de stap naar bio zetten, zowel op vlak van teelttechniek als bedrijfseconomisch: wat is het verschil in rendement? Ben ik beter af met bio? Is het technisch haalbaar? 


Stap 7:  Knelpunten omzetten in kansen

Er zijn altijd wel enkele hindernissen die opduiken als je de stap naar bio op je bedrijf overweegt. Zoeken naar oplossingen en kansen voor deze knelpunten op een positieve en realistische manier versterkt je overtuiging om de stap te zetten.


Stap 8: Steunvlak vergroten

Een belangrijke (mentale) stap is het creëren van een breed draagvlak voor bio op jouw bedrijf bij je gezin, familie, dierenarts, leveranciers en collega-boeren.


Stap 9: Fasering van de omschakeling

Sommige land- en tuinbouwers zetten de stap naar bio eerst met een deel van hun bedrijf: een aantal ha of één tak van het bedrijf. Dit wordt uitvoerig besproken bij de concrete uitwerking van de omschakeling van je bedrijf naar bio.


Stap 10: Doen - schakel om

Meld je aan bij een controle-orgaan. Op de eerstvolgende verzamelaanvraag geef je de omschakelende percelen door en vraag je de biohectarepremie aan.


Stap 11: Verdere coaching 

Je staat er nooit alleen voor. Zowel bedrijfsadviseurs als bioboeren zijn bereid je verder op weg te helpen. Je kan o.a. ten rade bij:

 

Raadpleeg onze brochures.

 

Omschakelen naar biologische productie, iets voor mij. 

>> Download hier

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Omschakelen naar biologische productie
Het wetgevende kader en de ondersteuning.

>> Download hier