In cijfers

In cijfers

Biocijfers Vlaanderen

Het jaarrapport geeft een actueel overzicht van de biolandbouw in Vlaanderen. Het presenteert de belangrijkste kengetallen van de biologische landbouw, plaatst de Vlaamse situatie in een Europese context, analyseert de overheidsuitgaven en schat de omvang van de sector in. Deze jaarrapporten vind je hier.

 

‘Bio zoekt Keten’ verzamelt alle recente cijfers, prijzen, kengetallen & marktstudies om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en de markttransparantie te verhogen. Een korte samenvatting van die cijfers op Vlaams, Europees en mondiaal niveau vind je op hier