Bio?

Bio?

Biologische producten worden geproduceerd zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Er gelden strengere normen omtrent dierenwelzijn en antibioticagebruik. Respect voor de leefomgeving van plant, dier en mens wordt hoog in het vaandel gedragen.
 
Centraal staat het streven naar een kringloop op of tussen de bedrijven. De dierlijke productie levert de noodzakelijke organische mest voor de plantaardige teelten. De akkers leveren hoogwaardig voedsel voor de mens of voeder voor het vee. Een goede bodemvruchtbaarheid en een ruime vruchtafwisseling vormen daarbij de basis.
 

Focus op 4 principes 

De principes gaan verder dan het ecologische aspect. IFOAM, de internationale koepel voor de biolandbouw, focust op 4 principes:
  • gezondheid,
  • ecologie,
  • zorg
  • en billijkheid.

Deze vormen een visie op voedselproductie waarbij de ecologische, sociale en economische duurzaamheid wereldwijd hand in hand gaan.

 

Wettelijk beschermd 

Het gebruik van de termen ‘bio’ of ‘biologisch’ is wettelijk beschermd en gecontroleerd. Dit betekent dat bioproducten wettelijk gezien aan bepaalde regels moeten voldoen, net als de bedrijven die ze verkopen.

Een biologische product is herkenbaar aan het EU-logo:

 
 
De Vlaamse Overheid geeft specifiek voor de biologische landbouw bijkomende subsidies, zoals o.a. de biohectarepremie, VLIF-steun, enz.