Over Bio zoekt Boer

Over Bio zoekt Boer

Samenwerking sinds 2009

Bio zoekt Boer werd opgestart in maart 2009. Het project kadert in een samenwerkingsverband tussen drie organisaties:

  • Boerenbond,
  • ABS
  • en BioForum.

De 3 organisaties engageren zich om gezamenlijk het project uit te voeren in het kader van het “Strategisch Plan Biologische Landbouw 2013 – 2017” als vervolg op het “Strategisch Plan Biologische Landbouw 2008 – 2012”, dat ze samen met Minister-President Kris Peeters op 5 juni 2008 te Schilde ondertekenden.

Bio zoekt Boer wordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid.

Doelstellingen van het project

Het project wil uitvoering geven aan Hefboom 2 “De biologische productie stijgt in functie van de vraag, en de begeleiding en omschakeling naar duurzame of biologische productie verbetert”. Deze hefboom bestaat uit een aantal subdoelstellingen: 

  • “Juiste informatie en cijfermateriaal over alle aspecten van de biologische landbouw is beschikbaar en bekend bij de boeren en hun omgeving”. (4.1 )
  •  “Er is een grotere toenadering tussen reguliere en biologische landbouwers". (4.2)
  •  “De beroepsfierheid van de reguliere en biologische landbouwers wordt bewaakt”.(4.4)
  •  “Potentiële omschakelaars worden goed begeleid en nauwgezet ondersteund” (5.1)

Kerntaken van Bio zoekt Boer

Concreet wordt de richtlijn vertaald in 2 kerntaken:

  •     Verlaging van de drempels voor gangbare land- en tuinbouwers om over te schakelen op biologische productie
  •     Nauwgezette begeleiding van de stappen tot omschakeling