Biovleeskippen

Biovleeskippen

De vraag naar biologische vleeskippen

Er zijn in Vlaanderen een tweetal bedrijven die biologische vleeskippen op grotere schaal afnemen. Ze zoeken elk jaar een aantal bijkomende bedrijven die de stap naar bio willen zetten, al dan niet vanaf nul, om te voldoen aan de langzaam toenemende vraag naar biologische vleeskippen. Diverse inspanningen vanuit de sector hebben er de voorbije jaren toe geleid dat een aantal bedrijven gestart zijn met biologische vleeskippen als rendabele neventak op het bedrijf.

Duur van de omschakelperiode

De omschakeling van het weiland dat dient als uitloop duurt één jaar. Doorgaans wordt er tegen het einde van die omschakelingsperiode gestart met de aankoop van een nieuwe ronde kuikens (traaggroeiende rassen). De omschakelingsperiode duurt 10 weken, waarna de kippen slachtrijp zijn.

Interessante documenten

Omschakelingbrochure Kippen

Bio en de wet: dierlijke productie

Belki: simulatie rendabilteit bio vleeskippen 2013

Bio'Or: kweken van bio slachtkippen