Vleesveehouderij

Vleesveehouderij

De vraag naar biologisch rundvlees

De markt voor biologische rundvlees is momenteel nog beperkt. Bovendien is het aanbod van biorundvlees uit o.a. Wallonië zeer groot, waardoor de prijs onder druk staat. Toch wil dit niet zeggen dat er geen kansen zijn voor biorundveehouderij in Vlaanderen. Een goede economische doorrekening en een doordachte afzetstrategie zijn wel van groot belang.

Duur van omschakelperiode

Het land en het vleesvee worden samen omgeschakeld. Dit duurt in totaal twee jaar. Runderen moeten minimaal 12 maanden omschakelen. Ze kunnen echter pas als bio verkocht worden als ze voor 3/4de van hun leven als bio gehouden werden.

Interessante documenten

Omschakelbrochure Vleesvee

Bio en de wet: dierlijke productie

Bio en de wet: plantaardige productie

De kracht van klaver

Praktijkgids: 100% bio voeder