Geitenhouderij

Geitenhouderij

De vraag naar biologische geitenmelk

Zuivel op basis van geitenmelk heeft de laatste jaren enorm aan populaireit gewonnen. Zowel de gangbare als biologische geitenhouderij is sterk gegroeid en kent een goede rendabiliteit. Een deel van de bedrijven verwerkt zelf de melk, een ander deel levert ze rechstreeks aan kaasmakerijen of via de coöperatie OGC. Over het algemeen merken we dat de vraag nog steeds groter is dan het aanbod.

Duur van omschakelperiode

De weilanden en akkers moeten een omschakelingsperiode ondergaan van twee jaar. Vanaf 1 jaar na de start van de omschakeling kan het vee aangemeld worden. Dat vee is na 6 maanden omgeschakeld naar bio.

Interessante documenten

Omschakelbrochure geiten

Bio en de wet: dierlijke productie

Kostprijsberekening biologische geitenmelk

Arbeidsbehoefte in de (biologische) geitenhouderij

Beter één geit in de wei dan 10 op stal

Weidegang bio geiten