Biolegkippen

Biolegkippen

De vraag naar biologische eieren

De biologische leghennensector heeft de voorbije jaren een gezonde groei gekend, die inspeelt op de toegenomen marktvraag. De sector onderhoudt goede contacten met de afnemers. Er worden inspanningen geleverd om de mest lokaal af te zetten en de voeders regionaal te telen.  Wie met leghennen de stap naar bio wilt zetten, moet rekening houden met de vereiste buitenbeloop.

Duur van omschakelperiode

De omschakeling van het weiland dat dient als uitloop duurt één jaar. Doorgaans wordt er tegen het einde van die omschakelingsperiode gestart met de aankoop van een nieuwe ronde, weliswaar biologische hennen.

Interessante document

Omschakelingbrochure Kippen

Bio en de wet: dierlijke productie

Welzijn biologisch pluimvee

Beplanting uitloop kippen

Teeltfiches voor lokaal geteeld pluimveerantsoen