Akkerbouw

Akkerbouw

Vraag naar biologische akkerbouwproducten

Op een biologische akkerbouwbedrijf wordt er doorgaans gekozen voor een ruime rotatie van voedergewassen, granen, aardappelen en grove groenten. Suikerbieten vinden geen plaats in de rotatie wegens geen afzetpotentieel. Granen daarentegen vinden vlot hun weg op de markt: zowel bakwaardige granen als veevoeder. Grove groenten en aardappelen zorgen voor een grote toegevoegde waarde per hectare en krijgen daarom een plaats in de rotatie. Eiwitrijke voedergewassen worden geteeld als bodemverbeteraar en voor de toenemende bioveehouderij.

Duur van omschakelperiode

Vooraleer een plantaardig product biologisch mag verkocht worden, moeten de percelen een omschakelingsperiode ondergaan. De omschakelingsperiode voor eenjarige gewassen duurt twee jaar. De omschakeling van het bedrijf kan gefaseerd verlopen.

Interessante documenten

Omschakelbrochure akkerbouw en groenten

Bio en de wet: plantaardige productie

Praktijkgids biologische akkerbouw

Resistente aardappelrassen

Fiche mechanische onkruidbestrijding

Kengetallen voor de biologische akkerbouw