Veldbezoek: ziekten herkennen en voorkomen in bio graanteelt - 9 juni

Veldbezoek: ziekten herkennen en voorkomen in bio graanteelt - 9 juni

In tarwe en gerst zijn er heel wat blad- en voetziekten. Deze herkennen in het gewas is niet altijd evident. Sommige van deze ziekten lijden tot kwaliteits- en opbrengstverlies, met een daling van het (financieel) rendement als gevolg. Wie de omschakeling maakt naar biologische productie verliest een heel arsenaal aan chemische fungiciden om die ziekten te beheersen. In de biologische teelt zetten we daarom volop in op preventie: een goede rassenkeuze, ruime teeltrotatie, gepaste teelttechnieken, ... Maar is dat voldoende? Wat kunnen we nog meer doen om ziekten te vermijden? En welke ziekten kunnen de grootste gevolgen hebben voor de kwaliteit van je oogst?
We gaan ten velde met bio-adviseur Lieven Delanote (Inagro) en Bruno Godin (CRA-W) en bekijken enkele ziekten in tarwe en gerst en de mogelijke gevolgen zoals mycotoxines. We wisselen onderling ervaringen uit over hoe ziekten te vermijden en beheersen. Hiervoor hebben we twee akkers ter beschikking waar 7 tarwe- en 7 gerstvariëteiten staan, voornamelijk oude landrassen die ingezaaid werden in het kader van het Granennetwerk Pajottenland , zie https://granen.3fonteinen.be/.

Waar en wanneer

Woensdag 9 juni
18-20.30 uur
Ter hoogte van de Zwarte molenstraat x Kwadestraat,
1671 Elingen

Programma

18.00 u Ontvangst met broodje
18.15 u Bezoek akker met zeven tarwevariëteiten
19.15 u Bezoek akker met zeven gerstvariëteiten
20.30 u Einde

Meer info?

Contacteer Sander Van Haver (0470/26.66.60) of sander.van.haver@innovatiesteunpunt.be.

Inschrijven

Omwille van de coronamaatregelen vragen we om vooraf in te schrijven zodat we een zicht hebben op het aantal deelnemers. Dit kan via www.innovatiesteunpunt.be/nl/kalender.
Onze bezoeken zullen steeds doorgaan volgens de op dat moment geldende coronarichtlijnen. Alle deelnemers zijn verplicht deze strikt te respecteren. Gratis deelname.


Organisatoren

Deze activiteit is een organisatie binnen het project ‘Bioclusters’, een gezamenlijk initiatief van Innovatiesteunpunt, Boerenbond, Bioforum Vlaanderen en Algemeen Boerensyndicaat met de financiële steun van de Vlaamse Overheid.