Terugblik: inspiratiesessie 'Marktkansen in de biologische fruitteelt (29/01)'

Terugblik: inspiratiesessie 'Marktkansen in de biologische fruitteelt (29/01)'

De interesse in biologische fruitteelt is groot. Een 40-tal gangbare fruittelers kwamen op 29 januari hun oor te luisteren leggen over de kansen in deze markt.
 

Paul Verbeke (BioForum Vlaanderen) opende de avond met enkele interessante cijfers. 50% van de consumenten koopt wel eens biologisch fruit. 50 % van dat biofruit wordt verkocht via de klassieke supermarkten, al wordt er ook een aanzienlijk deel verkocht in biospeciaalzaken zoals Bioplanet. In België werden er in 2018 zo’n 4229 ton bioappels geoogst op een areaal van 216 ha bioboomgaard. De productie van bioperen bedroeg in 2018 ongeveer 1762 ton met een overeenkomstig areaal van 89 ha.

Of er dan nog ruimte is voor bijkomende omschakelaars? Toch wel volgens Sander De Proost van BelOrta. De Proost: ‘Binnen het hardfruit voor de versmarkt is er vooral vraag naar rassen die het aanbod van Belgisch biofruit op het einde van het seizoen kunnen verlengen. Tegen half maart is ons biologisch hardfruit immers uitverkocht’. Ook de export van biologische Conférence kan nog verder uitgebouwd worden. Bovendien is er ook vraag naar een biologische versie van enkele nieuwere rassen en clubrassen, zoals een bio-kanzi.

Karel Belmans van BFV staaft dit verhaal. ‘De verkoop van biologische appels zit in de lift bij de Belgische warenhuizen, we zien daar een jaarlijkse omzetstijging. Er is vooral vraag naar vroege zomerappels en een goede bewaarappel, zoals bv. de Natyra.’ In tegenstelling tot appels ziet BFV voor Belgische bioperen veel exportmogelijkheden, vooral naar Scandinavië, Duitsland, Frankrijk en Spanje.

Beide veilingen erkennen ook dat er een structureel tekort blijft aan biologisch fruit bestemd voor industriële verwerking. Belmans: ‘Het gaat dan vooral om schilappels en appels bestemd voor sappen en moezen. Ook nieuwe toepassingen zoals appelmeel, -chips, klant-en-klare appelschijfjes zijn in opmars. Bovendien is er een specifieke markt voor verwerking van biofruit in babyvoeding.’

Wat de kansen voor biologisch zachtfruit betreft kan De Proost nog dit meegeven: ‘De interesse uit de markt voor biologische aardbeien is groot zeer groot, en gaat vooral naar variëteiten die het seizoen na de productiepiek in mei-juni kunnen verlengen. Ook naar biologische frambozen, kersen en pruimen is er vraag’. Zachtfruit blijft echter moeilijk om op een biologische wijze te telen, De Proost doet dan ook een oproep naar de aanwezige proefcentra om meer of verder in te zetten op goed rassen- en teeltonderzoek.

Beide veilingen roepen bovendien ten stelligste op tot een geleidelijke en planmatige groei van het areaal. Belmans: ‘Gestuurde groei in overleg met de afnemers is nodig om een ongecontroleerde uitbreiding, en bijgevolg schokken op de markt, te vermijden’.

Heel wat marktkansen dus, maar wat met de teelt zelf? Die is niet eenvoudig en vraagt een grote preventieve aanpak en kennis van heel wat natuurlijk processen (bodem, natuurlijke vijanden,…). Toch is er al heel wat kennis beschikbaar, o.a. in de provinciale proefcentra. Tijdens de tweede helft van onze avond lichtten Proefcentrum Pamel (zachtfruit) en Pcfruit (hardfruit) dan ook toe wat er komt kijken bij de biologische teelt en welk onderzoek er reeds verricht wordt. Gerjan Brouwer (Delphy) sloot de avond af met een toelichting over de low-cost teelt van pitfruit bestemd voor de industrie. Deze teelt wordt vooral rendabel door kostendrukkende teeltpraktijken zoals het gebruik van robuuste rassen en de toepassing van mechanische snoei, dunning en oogst.

Meer info: eveline.driesen@innovatiesteunpunt.be.

Foto: Gerjan Brouwer (Delphy)

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’

Deze sessie werd georganiseerd binnen het project Bio-scope Limburg en gefinancierd door Europa, de Vlaamse overheid en de provincie Limburg.