Terugblik inspiratiesessie: "Marktkansen biologische akkerbouw 22/01/2019"

Terugblik inspiratiesessie: "Marktkansen biologische akkerbouw 22/01/2019"

En die kansen zijn er. Ketenmanager Paul Verbeke (BioForum Vlaanderen) opende de avond immers met de volgende boodschap: "De biologische consumptie groeit, de biologische handel groeit en de biologische voedingsproductie groeit in België". En dus zullen we wat de productie betreft een tandje moeten bijsteken als we willen dat deze marktvraag niet volledig door buitenlandse producenten ingevuld wordt.

 

Vier vooraanstaande bedrijven uit de agrovoedingsindustrie lichtten toe welke producten ze zoeken en in welke hoeveelheden. Veevoeder- en zaaizaadfabrikant Quartes opent eind 2019 een nieuwe vestiging in Villers l'evêque, tussen Tongeren en Luik. Dit zal gebeuren in samenwerking met Molens Dedobbeleer en onder de naam Prodabio. Voor de productie van biologische veevoeders zijn ze op zoek naar 850 ha biologische tarwe en 700 ha korrelmaïs.

 

De Tiense suikerraffinaderij is op zijn beurt volop aan het experimenteren met biologische suikerbieten. De vraag naar biologische suiker is groot en voornamelijk bestemd voor verwerkte producten. De gemiddelde opbrengst op de biologische proefpercelen ligt rond de 50 ton/ha, al is de fluctuatie tussen de percelen veel groter dan men gewoon is in de conventionele teelt. In 2020 hoopt men de eerste contracten te kunnen afsluiten met Belgische biosuikerbietentelers.

 

Ook voor Greenyard Prepared zijn biologische conservengroenten een belangrijk toekomstig productsegment. 2.5% van hun productie bestaat momenteel uit biologische groenten (goed voor 2800 ton biogroenten), al wordt dit segment nog volledig aangekocht in het buitenland. Er wordt sterk overwogen dit in te vullen met eigen teeltcontracten, dit zou overeenkomen met een productie van 150 ha peulgroenten, 15 ha bladgroenten en 20 ha wortelen.

 

Diepvrieskruidenproducent Herbafrost kijkt richting Limburg voor de verdere invulling van zijn bio-assortiment. Herbafrost verwerkt jaarlijks 8000 ton kruiden in zijn twee vestigingen in Vladslo en Hulshout, waarvan reeds 2000 ton bio. Toch groeit dit biosegment nog en zijn ze sterk vragende partij voor bijkomende biologische producenten. Percelen tussen 1.5 en 5 ha komen in aanmerking, grotere blokken worden onderverdeeld in verschillende teelten omwille van risicospreiding.

 

Om af te sluiten werden de aanwezige telers nog getrakteerd om een snelcursus biolandbouw. Wat houdt biologische productie in en wat komt er bij kijken op het bedrijf? Wat zijn de voornaamste veranderingen wanneer je omschakelt naar bio? Deze sessie gemist? Geen paniek. Contacteer één van onze consulenten bio-omschakeling of schrijf je in voor één van onze volgende activiteiten!

Eveline Driesen (eveline.driesen@innovatiesteunpunt.be)

Sander Van Haver (sander.van.haver@biozoektboer.be)