Bedrijfsbezoek & ketenoverleg biologische varkens

Bedrijfsbezoek & ketenoverleg biologische varkens

Op 29 juni verwelkomden Luc en Sabine Dekens-Verreth op hun bedrijf een groep geïnteresseerden in de biologische varkenshouderij. Hun bedrijf heeft een uitgebreide tak gangbaar melkvee met biologische varkens als belangrijke neventak. Een 35-tal bezoekers kwamen opdagen om meer te weten te komen over hoe het kweken van bio-varkens er in de praktijk aan toe gaat. Het was een gevarieerd publiek met heel wat gangbare varkenshouders, mensen van de voederfirma’s, de afzetmarkt, enz.

De bio-wetgeving

Om het geheel wat te kaderen, gaf Sander Van Haver (bio-consulent omschakeling) bij de start van de activiteit  een toelichting over de diverse aspecten waarmee rekening moet worden gehouden volgens de bio-wetgeving: minimale binnen- en buitenruimte, voedereisen, mestafzet, diergeneeskundige behandelingen enz. Vervolgens nam Luc het woord om de bedrijfseigen situatie uit de doeken te doen: “eind de jaren ’90 werd ons duidelijk dat we met de gangbare varkens-tak van ons bedrijf niet verder konden. Om het rendabel te maken moesten we ofwel fors uitbreiden, ofwel een andere weg opgaan. We kozen er uiteindelijk voor om de varkenstak naar bio om te schakelen zodat we met dezelfde capaciteit toch een meerwaarde en dus een arbeidsinkomen konden genereren. De omschakeling gebeurde in eerste instantie dus uit economische overwegingen. Uiteindelijk hebben we nooit spijt gehad van deze stap. Op vandaag hebben we 40 zeugen en mesten we alles zelf af. Voldoende voor een halftijdse job.”

Rondleiding

De bezoekers kregen een rondleiding doorheen het volledige bedrijf: de biggen-, vleesvarkens- en zeugenstallen werden bezocht en telkens gaf Luc er een interessante uitleg over welke extra zorgen er komen kijken bij de biologische manier van kweken.

Ketenoverleg

Afsluitend werd er een ketenoverleg gehouden. Maarten Michiels en Walter Vandepitte van Molens Dedobbeleer gaven een toelichting over de rendabiliteitsstudie die ze hadden opgemaakt. Ook enkele afzetketens waren vertegenwoordigd en gaven meer uitleg over hoeveel bio-varkens er tekort zijn op de markt: “de consumptie van biologisch varkensvlees stijgt constant. Bovendien geven de grootwarenhuizen voorkeur aan Belgisch product. Hierdoor is er op vandaag een tekort van zo’n 100 tot 150 bio-vleesvarkens per week. Er kunnen dus  nog gemakkelijk zo’n 3 tot 5 kwekers bijkomen, aangezien een bio-varkensbedrijf doorgaans werkt met een 70-tal zeugen en eigen afmest.”

Wat met mest?

De bestaande bio-varkenshouder gaven nog mee dat één van de grootste problemen die ze ondervinden is dat de mestafzet van bio-mest op bio-akkers moet gebeuren, maar dat de bio-telers op hun akkers deels ook nog keuze hebben uit gangbare mest. Hierdoor geraken de bio-varkenshouders soms moeilijk van hun mest af. Dit punt werd meegenomen om aan te kaarten bij het beleid.

Opvolging via Bio zoekt Boer

Finaal gaven meerdere deelnemers aan graag verdere stappen te zetten om te bekijken of de omschakeling naar bio op hun bedrijf realistisch zou  zijn. Vanuit Bio zoekt Boer zullen deze bedrijven verder opgevolgd worden.


=> bekijk de presentatie: Rentabiliteit biologische en gangbare varkens