Sterke Europese groei in bio wijnproductie en -consumptie

Sterke Europese groei in bio wijnproductie en -consumptie

De wereldwijde consumptie van biologische wijn is verdubbeld sedert 2013. Het biologische wijnassortiment breidt steeds verder uit. De belangrijkste productielanden zijn Spanje, Italië en Frankrijk. In België is de productie van biowijn beperkt, maar enkele telers hebben wel interesse om er mee te starten.

Wereldwijde consumptie en productie

Volgens “The Global Organic Wine Market 2012 -2022” is biologische wijn het enige groeisegment in de wijnmarkt. Wereldwijd verwacht men een groei van de biologische wijnconsumptie met gemiddeld 9% per jaar tussen 2017 en 2022. Op die manier zou de consumptie tegen 2022 toenemen tot naar schatting 7,5 miljoen hectoliter. Dat is ongeveer 3,6% van de totale wereldwijde productie van wijn.

78% van de biologische wijnen worden in de Europese Unie geconsumeerd. 12% in de Verenigde Staten. Duitsland is verantwoordelijk voor 25% van de wereldwijde consumptie van biowijn. De verwachting is dat Frankrijk de Duitse consumptiecijfers zal bijbenen in 2021.

Wereldwijd wordt 422.300 ha biologische wijnranken geteeld (2018). Vooral Spanje (113.400 ha), Italië (106.500 ha) en Frankrijk (94.000 ha) zijn belangrijke producenten van biologische wijn. In deze landen is meer dan 10% van het wijndruiven areaal biologisch. Andere belangrijke wijnproducenten als Zuid-Afrika (4.000 ha), Chili (3.300 ha), of Australië (5.800 ha) lopen sterk achter op vlak van biowijn. Spaanse en Italiaanse biowijnen worden vooral geëxporteerd, vnl. naar Duitsland.

België

Het areaal biologische druiven in België is op 5 jaar tijd sterk toegenomen van 8 ha naar 98 ha, overwegend in Wallonië. In Vlaanderen is er zowel productie van tafeldruiven als van wijnstokken, met een totaal areaal van 5,35 ha. In Wallonië betreft het voornamelijk wijndruiven.

Volgens marktonderzoek van GfK Belgium, in opdracht van VLAM, groeide het marktaandeel van biologische wijn in België van 1,2% in 2014 tot 2,7% in 2020. Vooral alleenstaanden kopen gemiddeld meer biologische wijn dan andere bevolkingsgroepen. In Wallonië en Brussel wordt ook duidelijk meer biowijn geconsumeerd dan in Vlaanderen. Vooral klassieke supermarkten hebben met 55% een belangrijk aandeel in de distributie van biologische wijn. Discounters hadden in 2015 en 2016 een aandeel van 23%, maar dit aandeel verminderde sedertdien naar 8% in 2020. De reden voor deze terugval is ons niet duidelijk. Het marktaandeel van buurtsupermarkten en andere verkoopskanalen (waar ook BioPlanet onder valt) is gelijkaardig en nam in dezelfde periode toe van 10% tot 19%.

Duitsland

In Duitsland is biologische wijn 30 à 60% duurder dan gangbare wijn. Het prijsverschil is meer uitgesproken bij Franse en Duitse wijnen, terwijl Spaanse en Italiaanse wijnen een kleiner prijsverschil kennen. Uit Duits consumentenonderzoek blijkt dat een hogere prijs als signaal voor een betere kwaliteit wordt ervaren. Een hoge prijs zou de consumptie zelfs verder stimuleren.

Frankrijk

12% van het areaal wijndruiven in Frankrijk wordt biologisch bewerkt. Vooral sedert 2016 schakelen veel wijnbouwers om, wat het areaal in 2 jaar tijd deed toenemen met 33%. In 2018 werd 2,28 miljoen hectoliter biowijn gecommercialiseerd. 58% van de Franse biowijn wordt inlands geconsumeerd, goed voor een omzet van 1 miljard euro. Dat is 9% van de volledige bioconsumptie. De consumptie van biologische schuimwijnen nam met gemiddeld 19,1% toe tussen 2013 en 2018. De verwachting is dat deze tendens zich zal doorzetten tot minstens 2023, met een gemiddelde verwachte groei van 8,2% per jaar. In 2019 werden 97,6 miljoen flessen biolosche schuimwijn geproduceerd.

Beurzen

Er zijn talrijke beurzen met een sterke focus op biologische wijn. Zo vierde Millésime Bio in 2020 zijn 27e editie in het Franse Montpellier. In het Duitse Nürnberg reserveert BioFach jaarlijks een aparte beurshal voor biologische wijnen.

Meer informatie

Contacteer Paul Verbeke (Bio zoekt Keten) via 0497 42 93 68 of paul.verbeke@bioforum.be.