8 maart: Seminarie ‘Kansen voor de teelt van biologisch pitfruit voor de industrie’

8 maart: Seminarie ‘Kansen voor de teelt van biologisch pitfruit voor de industrie’

Er is een structureel tekort aan biologisch pitfruit voor de industrie. Dit biedt kansen voor telers die willen inspelen op deze marktvraag. Hetzij gangbare telers die wensen om te schakelen, hetzij bestaande bio telers, of land- en tuinbouwers die hiermee als nieuwe bedrijfstak aan de slag willen. Omdat de kennis over de teeltwijze en de rendabiliteit ervan onduidelijk is, werd de opdracht gegeven aan adviesbureau Delphy om een studie uit te voeren.

 

Op 8 maart stellen we hiervan de resultaten aan jullie voor: rendabiliteit en bedrijfseconomische aspecten, teeltsystemen, omschakeling, oogst- en bewaarmogelijkheden, marktvraag en –eisen. 

 

13.00: Ontvangst

13.15: Intro

13.30: Toelichting resultaten (Gerjan Brouwer & Adri Streef)

15.15: Pauze

15.30: Marktvraag in beeld (Belgische Fruitveiling, Pajottenlander)

16.00: Vraag & antwoord

17.00: Napraten bij een hapje en drankje

 

Deelname is gratis - inschrijven verplicht, vóór 3 maart, en kan via deze link

Meer info: sander.van.haver@biozoektboer.be of 0470 26 66 60

Locatie: Abdijsite Herkenrode, Herkenrodeabdij 5, 3511 Hasselt

Van 13u tot 17u