Ruimte voor meer biologische geitenmelk

Ruimte voor meer biologische geitenmelk

Organic Goatmilk Coöperatie (OGC) bestaat 10 jaar. De consumptie van geitenzuivel en biologische voeding is het voorbije decennium heel snel gegroeid. In deze groeiende markt heeft de coöperatie zich ontwikkeld tot marktleider met een melkvolume van ruim 25 miljoen kg melk per jaar.

OGC telt nu ruim 50 leden in drie landen: Nederland, België (Vlaanderen) en Duitsland (NordRhein-Westfalen). Onze geitenbedrijven zijn zeer divers: ze hebben een schaal van amper 100 ton tot ruim 1,5 mio kg melk. De afzet vindt plaats in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Onze ruim 20 afnemers zijn actief in diverse biologische zuivelsegmenten: harde en zachte kaas, dagverse zuivel en melkpoeder.

Groeiende markt biedt kansen

De markt voor harde kaas is vrij stabiel en groeit gestaag, die van zachte kaas groeit sterker en ook voor dagverse zuivel zijn de mogelijkheden talrijk. Vooral de vraag naar melk voor verpoedering groeit hard. Diverse spelers zijn in Europa en wereldwijd aan de slag met babyvoeding op basis van biologische geitenmelk. Verder is er ook steeds meer vraag naar melkpoeder voor sport- en ouderenvoeding.

Groei met nieuwe producenten

De OGC-leden zijn nauw betrokken bij de werking van hun coöperatie. Op hun algemene vergadering van eind november hebben ze kennis genomen van de nieuwe ontwikkelingen en groen licht gegeven voor een groeiscenario. Dit betekent dat de coöperatie zich openstelt voor nieuwe leden.

OGC wenst zijn positie van marktleider te consolideren, wil inspelen op de kansen in de markt en kiest voor een duurzaam groeiscenario. Daarbij wordt gekeken naar potentiële omschakelaars en kandidaat-starters, die bewust kiezen voor de biologische productie met een sterk onderscheidend vermogen. Daartoe zal de OGC zich bestuurlijk en organisatorisch versterken en medeverantwoordelijkheid opnemen voor een sterke biologische geitenhouderij.

Voor meer info:
www.organicgoatmilkcooperatie.nl