Kansen in België voor biovarkens en biokippen

Kansen in België voor biovarkens en biokippen

Waar de biologische markt in België al vele jaren groeit met meer dan 10 procent per jaar, blijft de markt voor biovlees een kleine gespecialiseerde markt. Toch ziet Paul Verbeke van ‘Bio zoekt Keten’ kansen voor pluimveehouders, varkenshouders en konijnenhouders die willen overschakelen naar de biologische productiewijze. Voor biologisch rundvlees lijkt de afzet minder vanzelfsprekend. Belangrijk knelpunt blijft de slachtcapaciteit voor biologische dieren. 

Vandaag is 3,4 procent van alle verkochte voeding in België van biologische kwaliteit. Maar in vergelijking met andere productcategorieën blijft de markt voor biovlees eerder beperkt. Een verklaring hiervoor ligt waarschijnlijk bij:

  • de relatief hoge prijs van biologisch vlees
  • de bewuste keuze van vele bioconsumenten om minder vlees te eten omwille van ecologische, ethische en gezondheidsredenen.

Op vlak van biovlees is het in België vooral Wallonië dat een rol van betekenis speelt omdat er in de biosector hoge eisen worden gesteld op het vlak grondgebonden productie en noodzakelijke uitloop. De reden hiervoor is het extensieve karakter van de biologische veehouderij in Wallonië. Dat vraagt veel land om enerzijds de mest af te zetten en om de uitloop te kunnen organiseren. Die hoeveelheid land is vaak niet aanwezig in Vlaanderen of is relatief duur.

Belangrijk knelpunt blijft de slachtcapaciteit voor biologische dieren. Het aantal slachthuizen vermindert voortdurend en de overblijvende worden steeds groter. De afstanden tussen het veebedrijf en het slachthuis worden steeds groter. Dit is ongunstig voor het dierenwelzijn. Sommige slachthuizen weigeren ook biologische dieren die afwijkend zijn. Ook kleinere aantallen dieren zijn in sommige situaties niet meer welkom. Vooral in Limburg is er een groot probleem door het ontbreken van slachtmogelijkheden voor schapen, geiten en kleinere aantallen pluimvee.

Lees het volledige artikel op VILT.be

Bron: VILT.be