Ronde tafels ‘Bio-scope Limburg’ brengen markt in beeld

Ronde tafels ‘Bio-scope Limburg’ brengen markt in beeld

Het project ‘Bio-scope Limburg’ wil inzetten op omschakeling naar biologische productie in functie van de marktvraag.
 

Het importeren van bio-producten die we ook in de eigen regio kunnen produceren betekent immers een grote gemiste kans. Biologische productie biedt kansen voor land- en tuinbouwers die niet langer wensen te produceren voor de conventionele bulkmarkt en een onderscheidend product op de markt willen zetten. Kleine en middelgrote bedrijven die niet willen groeien kunnen door te kiezen voor bio ook meerwaarde creëren voor het bedrijf. Voor elk van de in het project afgebakende sectoren, zijnde fruitteelt en akkerbouw-grove groenten, vond op 12 september een gesprek plaats. Deze werden georganiseerd door Innovatiesteunpunt, Boerenbond, BioForum en de provincie Limburg. We brachten er landbouworganisaties, afnemers, verwerkers en retail samen met als doel de vraag en het aanbod in beeld te brengen. Op die manier konden er binnen de provincie marktkansen voor bio en eventuele knelpunten in beeld gebracht worden.

Voor de fruitteelt waren zowel de retail (Carrefour, Colruyt, Aldi), verwerkers (Greenyard Prepared), veilingen (BFV, BelOrta) en groothandels (Biovibe, Euro Gijbels) vertegenwoordigd. Ook de vakgroep Biopitfruit en Pcfruit droegen hun steentje bij. Binnen de fruitteelt wordt het idee van bijkomende omschakelaars met wisselend enthousiasme onthaald. Wegens een 5-tal recent omschakelaars is er voor het pitfruit met bestemming tafelfruit op korte termijn beperkte ruimte voor bijkomende omschakeling. De markt voor bio-pitfruit is echter een Europese markt waar de vraag naar dit product nog steeds groeiende is. Vooral voor de Belgische peren lijkt er een exportmarkt te bestaan. Voor appels is de concurrentie met buurlanden groot en moet onze schurftgevoelige jonagold vaak het onderspit delven. Er dient vooral ingezet te worden op een verlenging van het teeltseizoen door het telen van beter bewaarbare variëteiten. Bovendien is er nog zeer veel vraag naar bio pitfruit bestemd voor de verwerkende industrie. Ook voor bio-zachtfruit (o.a. aardbeien) zijn er nog marktkansen.

Voor de ronde tafel akkerbouw-grove groenten was er eveneens een mooie opkomst. Zowat alle sectoren waren vertegenwoordigd met Molens Dedobbeleer, Quartes, Bio’Or en Aveve Veevoeders voor de graansector, de Tiense Suikerraffinaderij voor de bietensector, Belgapom voor de aardappelsector en Vegebe met Greenyard Prepared voor de industriegroenten. PIBO-campus nam als provinciaal praktijkcentrum deel aan het gesprek. Binnen de akkerbouw zijn er voor elk van bovengenoemde teelten kansen op de bio-markt. Zowat alle aanwezige bedrijven geven aan sterk vragende partij te zijn naar meer bio-producten. Op deze manier kunnen toekomstige bio-producenten zeker een biologische teeltrotatie uitwerken. Er ontbreekt wel nog teelt-technische kennis over bodemvruchtbaarheid, onkruidbestrijding, gewasrotaties en biologisch produceren in het algemeen. Het project Bio-scope zal Limburgse land- en tuinbouwers evenals sector gerelateerden hier verder over informeren door o.a. het organiseren van studiedagen en bio-bedrijfsbezoeken. Zo organiseren we op 8 november een aantal bedrijfsbezoeken voor erfbetreders naar Nederlandse bio-akkerbouwbedrijven. Op die manier hopen we binnen deze sector een breder draagvlak te creëren voor het bio-verhaal.

Meer info? Contacteer Eveline Driesen via eveline.driesen@innovatiesteunpunt.be of 016 28 60 57.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’