Project Bio-clusters van start

Project Bio-clusters van start

In 2019 gaan de projecten ‘Bio-cluster Pajottenland’ en ‘Bio-cluster Voeren-Haspengouw’ van start. Deze projecten willen lokaal inzetten op het stimuleren van omschakeling naar biologische productie in functie van de marktvraag én in synergie met de reeds aanwezige biologische telers.

Uit onze voorstudie blijkt dat het Pajottenland en Voeren-Haspengouw beide regio’s zijn waar gangbare land- en tuinbouwbedrijven potentieel hebben om de stap naar bio te zetten. Ook de marktvraag naar biologische producten stijgt jaarlijks. We willen die kansen grijpen, op een beredeneerde manier.

In het najaar van 2019 gaan we het inhoudelijke programma voor beide clusters uitrollen, waarbij we opleidingen en individueel advies voorzien voor gangbare land- en tuinbouwers die interesse hebben in de omschakeling naar biologische productie. In 2020 gaan we het terrein op en bezoeken we voorbeeldbedrijven. We overleggen ook met de huidige bioboeren over hoe we nog meer samenwerking tussen hen en potentiële nieuwkomers kunnen stimuleren. Een overzicht van onze activiteiten.

Pajottenland

16 september: infomoment voor bioboeren. Hoe zie jij de evolutie naar meer biobedrijven?
25 september: kick-off voor erfbetreders en omkadering. Welke rol kunnen zij hierin spelen?
14 november: kick-off voor gangbare boeren rond omschakeling en afzet in diverse sectoren.

Meer info:

Sander Van Haver via (0470) 26 66 60

Voeren-Haspengouw

30 oktober: kick-off voor de melkveehouderij. Is bio een toekomstpiste voor mijn bedrijf?

Meer info:

Eveline Driesen via (0494) 71 22 07

http://www.biozoektboer.be/bio-cluster