Op bedrijfsbezoek bij Maarten Cerpentier

Op bedrijfsbezoek bij Maarten Cerpentier

In het Oost-Vlaamse Stekene baat de familie Cerpentier een bio-melkveebedrijf uit met 90 melkkoeien en 75 ha land, deels op lichte en deels op zware grond. Ze ruilen ook jaarlijks grond met een bio-groenteteler, waarbij ze voor 10 ha goed akkerland zo’n 20 ha grasklaver in ruil krijgen.

Enkele jaren geleden stapte zoon Maarten mee in het bedrijf. In tussentijd werd ook de omschakeling naar bio gemaakt, iets waar ze al veel langer over nadachten. Van die stap hebben ze helemaal geen spijt. Ondanks dat bijvoorbeeld de arbeidsdruk is toegenomen door de mechanische onkruidbestrijding, voelen ze zich erg goed bij het reilen en zeilen op een bio melkveebedrijf.

Teeltrotatie

De teeltrotatie bestaat uit 50 ha grasklaver, 8 ha maïs, 8 ha granen, 2 ha voederbieten en 6 ha natuurweides. Ze telen ook nog 2 ha pompoenen en verhuren wat land. De onkruidbestrijding van maïs en bieten vraagt veel aandacht. De maïs wordt tweemaal gewied voor opkomst. Na opkomst wordt er drie keer in gewied en 3 keer geschoffeld. De voederbieten komen na grasklaver in de rotatie omdat dan de onkruiddruk iets lager is. Ze worden gebrand kort voor opkomst en vervolgens gewied en geschoffeld. Desondanks vraagt deze teelt ook veel uren handwieden. Een extra ballast, maar als je de finale voederwaarde bekijkt van de bieten is het die inspanning waard.

Op vlak van opbrengstverschillen in ton per hectare zien ze weinig verschil tussen gangbaar en bio als het gaat over grasklaver en maïs. In de granen is het verschil wel aanzienlijk. Om zich te wapenen tegen extreme droogte en om mineraalrijk ruwvoeder te bekomen gebruiken ze gras-klavermengsels waar ook kruiden in zitten die diep wortelen zoals cichorei en smalle weegbree. Deze kopen ze aan bij de firma Neutkens (NL). 

Als bemesting krijgen de meeste teelten runderdrijfmest en compost. Ze hebben zelf geïnvesteerd in een compostkeerder waarmee ze de stalmest, houtsnippers en natuurmaaisel in enkele weken omzetten naar een goede compost.

Melkproductie en selectie

De melkproductie situeert zich rond 8500 liter per koe, met gehaltes van 4,2% vet en 3,3% eiwit. In het weideseizoen worden ze bijgevoerd met 6 kg DS grasklaver, 4 kg maïs, 1 kg maïsmeel, 1 kg geplette gerst en 0,5 kg zonnebloem-sojaschroot.

In de selectie van type koe wordt er vooral gewerkt richting een steviger type koe die goed overweg kan met ruwvoeder en weinig last heeft van gezondheidsproblemen.

Foto: https://biomijnnatuur.be/nieuws/van-halloumi-kaas-tot-melk