Op bedrijfsbezoek bij Bart Sys

Op bedrijfsbezoek bij Bart Sys

Het bedrijf dat Bart in 2015 overnam van zijn ouders is gelegen in het West-Vlaamse Booitshoeke. Hij melkt er zo’n 90 koeien met 70 hectare land. In 2016 werd de omschakeling naar bio gestart. Op dat moment is hij samen met zijn vrouw Judy eveneens een hoeveterras begonnen. Er waren nog gangbare varkens op het bedrijf tot 2020, maar die tak werd stopgezet.

Motivatie en struikelblok

De motivatie voor omschakeling naar bio kwam vanuit diverse hoek:

  • de zoektocht naar differentiatie,
  • de zin om het anders en duurzamer aan te pakken
  • het groter wordende draagvlak voor bio bij de consument.

Toen ze plots niet meer konden leveren bij Campina werd de beslissing definitief genomen om de stap naar bio te zetten. Er waren toen nog een aantal melkveebedrijven die de omschakeling opstartten, en toen deze met elkaar in contact kwamen creëerde dat een zeer motiverende sfeer. Het grootste struikelblok was de financiële inspanning die erbij kwam kijken, maar daar zijn ze gelukkig doorheen geraakt.

Teeltrotatie

De teeltrotatie bestaat uit 30 ha grasklaver, 10 ha tricitale-veldboon, 5 ha triticale deels voor GPS en deels om te dorsen en 2 ha voederbieten. Daarnaast is er nog 20 ha weiland rondom de hoeve voor begrazing.

Er wordt geen maïs geteeld omdat Bart geen tijd heeft in het voorjaar om de mechanische onkruidbestrijding degelijk uit te voeren. Daarom kopen ze wat bio maïsmeel aan. Er komt ook heel wat energie uit de voerderbieten, een teelt die overigens toch ook veel aandacht en tijd vraagt om het onkruid er mechanisch in te onderdrukken.

Melkproductie en ras

De melkproductie varieert rond de 27 liter per koe per dag. Het is wel iets gezakt t.o.v. voor de omschakeling, maar beperkt. Bart werkt met het Holstein ras, af en toe ingekruist met Jersey en Brown Swiss. Hij zou richting een kleiner/lichter type koe willen gaan, bij voorkeur hoornloos en een goede langleefbaarheid (nu gemiddeld 6,5 jaar).

De diergezondheid is er op vooruitgegaan sinds de omschakeling: de dierenarts komt veel minder op het bedrijf en ook uierontsteking komt nog weinig voor. De krachtvoergift ligt op 4 tot 6 kg per koe per dag (zomer versus winter). Het grootste deel van de melk gaat naar de private afnemer Pur Natur MIK. Zo’n 2% verwerken ze zelf tot ijs voor het hoeveterras.

Beweiding

Voor de beweiding werkt Bart met een systeem van dagelijkse omweiden, waarbij er 70 m² per koe per dag wordt voorzien. De 12 ha weide is ingedeeld in 20 perceeltjes van 60 are. Dit systeem vraagt extra arbeid maar geeft een optimale opname van ruwvoeder uit de weide. Om klavers in de weide te krijgen mengt hij zaden in de aangevoerde drijfmest. Dit werkt goed voor de helft van de keren. Doorzaaien lukt nog minder goed. De weide volledig vernieuwen via herinzaai is de beste optie. Om klaver langer te behouden wordt er op een hogere stand gemaaid.