Omschakelen naar biologische fruitteelt

Omschakelen naar biologische fruitteelt

Augustus is traditioneel dé periode om de omschakeling van je hardfruitpercelen te starten. Vooraleer appels en peren (en meerjarige teelten in het algemeen) als ‘biologisch’ geoogst kunnen worden, moet de plantage immers door een omschakelperiode van drie jaar.

 

Hoe de omschakeling starten?

De startdatum voor omschakeling is de datum waarop jij je schriftelijk aanmeldt bij de certificerende organisatie van jouw keuze. Je wordt verondersteld om de biologische productieregels te volgen vanaf de datum dat je het contract met je controleorgaan ondertekent. Je hebt in Vlaanderen de keuze uit drie controle-organen: Certisys, Tüv Nord Integra en Inscert Partner. Kort daarna krijg je het eerste bezoek van een controleur. Dit heet een ingangscontrole. Daarbij worden de percelen bezocht, de opslag wordt bekeken, welke bemesting en gewasbescherming je gebruikt enzovoort. Er wordt ook gekeken naar je boekhouding, om de inkomende en uitgaande producten te controleren. Na het bezoek krijg je van de controleur een rapport en de bevestiging dat de biologische productie op je bedrijf gecontroleerd werd. Bereid je zo goed mogelijk voor op deze eerste controle: zorg voor een goede registratie (o.a. mestgebruik, gewasbeschermingsmiddelen) en een actueel bedrijfsplan.

Wanneer de omschakeling starten?

Meestal start de omschakelperiode voor pitfruit in augustus, net voor de oogst. De oogst van september wordt dan gangbaar verkocht. De twee daaropvolgende oogsten kunnen verkocht worden als ‘product in omschakeling’. De vierde oogst na de omschakeling is volwaardig biologisch.

Wat met je omschakelfruit?

Het is belangrijk om voldoende aandacht te schenken aan het vermarkten van het omschakelfruit. Consumenten weten immers niet altijd wat ‘in omschakeling’ betekent. In de praktijk wordt het omschakelfruit pas verkocht wanneer het biofruit uitverkocht is. In jaren met een goede oogst (op Europees niveau) durft het wel eens voorkomen dat je omschakelfruit met het gangbaar fruit verkocht moet worden (en dus ook aan deze prijzen). In jaren met wat minder oogst wordt er voor het omschakelfruit echter een prijs uitbetaald die het midden houdt tussen de biologische en gangbare prijs.