Naar 25% biolandbouw in 2030?

Naar 25% biolandbouw in 2030?

Vandaag stelde de Europese Commissie de Farm-to-Fork-strategie voor, een onderdeel van de eerder bekend gemaakte Green Deal. Hierin lijkt een belangrijke rol weggelegd voor de biolandbouw: “De markt voor biologisch voedsel zal blijven groeien en de biologische landbouw moet verder worden bevorderd. Deze heeft een positieve impact op de biodiversiteit, creëert banen en trekt jonge boeren aan. Consumenten erkennen de waarde ervan. Het wettelijk kader ondersteunt reeds de verschuiving naar dit type landbouw, maar er moet meer worden gedaan. Naast de verschillende GLB-maatregelen zal de Commissie daarom ook een actieplan voor de biologische landbouw voorstellen. Dit zal de lidstaten helpen om zowel vraag als aanbod van biologische producten te stimuleren. Het plan zal het vertrouwen van de consument waarborgen en de vraag stimuleren door o.a. promotiecampagnes. Deze aanpak zal moeten helpen om ten minste 25% van het totale EU-landbouwareaal biologisch te laten certificeren tegen 2030.”

 

In 2018 (meest recente cijfers) werd 13.8 miljoen hectare ,of 7,7% van het totale EU-landbouwareaal, biologisch bewerkt. Dit was een stijging van 1 miljoen hectares of 7,6% ten opzichte van 2018. Dit areaal wordt bewerkt door ongeveer 330 000 biolandbouwers. De jaarlijkse EU-uitgave aan biologisch voedsel bedroeg in 2018 zo’n € 37,4 miljard, een stijging van 7,8% ten opzichte van 2017. Gemiddeld geeft een EU-burger jaarlijks € 76 uit aan biologische voeding.

 

Bron: IFOAM