Meer vraag naar biowitloof

Meer vraag naar biowitloof

Witloof telen is een typisch Vlaamse aangelegenheid, die doorheen de jaren overgenomen werd door onze buurlanden. In de jaren tachtig begonnen telers over te stappen van de traditionele grondteelt naar teelt in bakken, beter bekend als de hydroteelt. Daarnaast heeft zich ook een teelt ontwikkeld volgens de biologische productieregels. Ook hier zijn de twee teeltfasen aan de orde.

Hoe teel je biologische witloofwortelen?

Vooraleer je witloof kunt forceren, moet je een goede witloofwortel telen. Volgens de biologische regels doe je dat op een biologisch perceel en bij voorkeur met biologisch zaaizaad (www.organicxseeds.be). Onkruid bestrijd je niet met herbiciden, maar mechanisch of met branders. Om gezonde wortels te kunnen telen is een ruime teeltrotatie heel belangrijk. Een rotatie van 1 op 6 is een minimum. Je zaait het witloof ook het best op een perceel waar al 1 of 2 jaar granen geteeld werden. Verder verloopt de teelt heel gelijklopend met de gangbare en ook de oogst kan op dezelfde wijze gebeuren. Daarna mag je de wortels bewaren in een koelcel.

Wat is er specifiek aan de forcerie van biowitloof?

In de tweede fase van de witloofteelt breng je de wortels opnieuw aan de groei en teel je de witloofkrop erop. Binnen de regels van de biologische productie kan je dat op diverse wijzen aanpakken. Wie de traditionele grondteelt toepast, moet zeer veel aandacht besteden aan gezonde wortels. Je moet bovendien regelmatig andere plaatsen gebruiken omdat de grond niet ontsmet mag worden. Je kunt ook in bakken werken, zoals bij de klassieke hydrocultuur, maar dan mag je alleen werken met zuiver water en geen minerale voedingsstoffen erin toedienen. Je kunt de wortels wel plaatsen in turf of compost die toegelaten is in de biologische productie. De oogst verloopt dan geheel volgens de bekende methodes.

Omdat parallelle productie niet toegestaan is, kan een bedrijf niet tegelijk biologisch en gangbaar witloof produceren, zelfs niet als dat in twee aparte teeltruimtes zou gebeuren.