Internationale vraag naar biovarkens trekt aan

Internationale vraag naar biovarkens trekt aan

De internationale markt voor biologisch varkensvlees is klein, maar de vraag blijft wel groeien. Ook in België merken we vanuit de distributie een duidelijke interesse naar biologisch varkensvlees van inlandse herkomst. Dat biedt potentieel voor een evenwichtige marktsituatie.

 

 

In Vlaanderen is de markt voor biovarkens in evenwicht. Jaarlijks worden ongeveer 7.000 biologische varkens geslacht. Er komen ook enkele nieuwe biovarkenbedrijven bij - we hebben zicht op een 5-tal bedrijven die wel elk in een verschillend stadium van omschakeling zitten. Dit leidt tot een gezonde en evenwichtige groei. Het gaat over bedrijven van ± 80 zeugen.

In Wallonië is de groei die er was tussen 2014 en 2018 gestopt. De Afrikaanse varkenspest heeft enkele biologische varkensbedrijven in het zuiden van het land geblokkeerd. We merken dat er vanuit de Belgisch grootdistibutie een duidelijke interesse is naar varkensvlees van inlandse herkomst. Dat biedt potentieel voor een evenwichtige marktsituatie. Enkele handelaren in biovarkens zijn nog steeds op zoek naar geïnteresseerde leveranciers(/omschakelaars).

In Nederland kende de biologische varkenshouderij een aantal mindere jaren door een Europees overaanbod. Dit overaanbod lijkt nu weggewerkt, waardoor de sterk exportgeoriënteerde Nederlandse biologische varkenssector nu opnieuw meer ademruimte krijgt. De verwachting is dat de afzet in de komende jaren voorzichtig zal toenemen. BioNext verwacht een toename van
het marktaandeel biologisch vlees (alle soorten) naar 7%.

De vraag naar biologisch varkensvlees in Duitsland blijft verder groeien. In vergelijking met 2019 werden in juni 2020, 8,3% meer biovarkens vermarkt. Er zouden ongetwijfeld nog meer biovarkens verkocht kunnen worden mochten deze ook meer beschikbaar zijn. Waarschijnlijk
heeft de Corona-situatie, waarbij meer thuis wordt gekookt, een gunstig effect op de verkoop van “meerwaarde”-vlees.
De gemiddelde prijs voor alle kwaliteitsklassen is nu net iets hoger dan 3,67 Euro/kg geslacht gewicht – afgeleverd aan het slachthuis –excl. BTW. Vleesvarkensmeel kost er ± 440 euro/Ton.
De aankoop van biologisch varkensvlees bij de Duitse huishoudens is in de eerste jaarhelft met 44% toegenomen. Ongeveer 24% van het biologisch varkensvlees in Duitsland wordt geïmporteerd uit de buurlanden.

In de voorbije jaren was er op de Europese markt een licht overaanbod aan biologisch varkensvlees dat mede veroorzaakt werd door een plotselinge groei van de biologische varkenshouderij in Denemarken. Die groeispurt werd ingegeven door een omschakelsubsidie
van de Deense overheid. Omdat de Denen slechts 40% van hun biologische productie op de inlandse markt af kunnen zetten, had de productiegroei direct invloed op omringende landen. Door de overproductie zakten de prijzen voor biologische varkens onafgebroken sedert midden 2016. Pas in de zomer van 2019 zien we de prijzen opnieuw toenemen.

In Frankrijk neemt de biologische varkensproductie verder toe. Ongeveer 540 varkensbedrijven werkten biologisch in 2019. Dit is een toename met 19% in vergelijking met 2018. Er worden in totaal 13.000 zeugen gehouden. De groei komt er mede door een sterke vraag vanuit de klassieke retail. Het lijkt er evenwel op dat de sector hierdoor meer en meer gefragmenteerd wordt. Nieuwe marktspelers, bv. coöperaties die naast de gangbare productie, nu ook biologische varkens vermarkten, gooien de markt sterk door elkaar. Op die manier wordt de Franse markt goed voorzien en worden de meeste biovarkens vlot op de inlandse markt verkocht. Daarnaast
worden wel nog biologische hammen geïmporteerd, vnl. uit Denemarken.

De prijs voor biologische vleesvarkens bedraagt 3,8 à 3,85 euro/kg geslacht gewicht. Biggen van 6 weken worden verkocht aan 80 euro. Zeugen worden ± 2,15 euro/kg betaald.

Meer informatie:
Paul Verbeke
0497 42 93 68
paul.verbeke@bioforum.be