Gezocht: omschakelaars die aan de slag willen met hun bedrijfseconomische cijfers

Gezocht: omschakelaars die aan de slag willen met hun bedrijfseconomische cijfers

Zette jij onlangs de stap naar biologische productie? Of ga je de omschakeling het komende jaar starten? Proficiat, met deze keuze zet je een stap naar een toekomstgerichte bedrijfsvoering. Toch kunnen we ons inbeelden dat het geen evidente keuze was. Er ging wellicht een lange oriënterende periode aan vooraf: het zoeken naar informatie, technieken, afzet, bedrijfseconomische gegevens, enzovoort. Vanuit Bio zoekt Boer ervaren we dat o.a. het gebrek aan bedrijfseconomische cijfers een drempel vormt voor omschakeling. Dit gebrek aan cijfermateriaal maakt dat je als omschakelaar soms blind vaart in een toch nieuwe en onbekende sector en markt. Om hier een antwoord op te bieden gaan we van start met een nieuw project: ‘Berekend omschakelen naar bio’.

 

In dit project brengen we per sector omschakelaars samen die aan de slag willen met hun cijfers. Gedurende 2 jaar zal je de kans krijgen om gratis een bedrijfseconomische boekhouding van je bedrijf bij te houden. We gebruiken hiervoor de financiële managementtool ‘Focus’, ontwikkeld binnen Boerenbond, waar je via specialisten wegwijs in wordt gemaakt. Gedurende die 2 jaar brengen we deelnemende omschakelende bedrijven (uit dezelfde sectoren en met dezelfde teelten) bovendien samen in een lerend netwerk. Dit lerend netwerk is een groep landbouwers die een viertal keer per jaar samenkomt om samen hun bedrijfseconomische cijfers te bespreken. De groepen bestaan meestal uit vier à vijf gelijkaardige bedrijven. Voor deze bijeenkomsten worden overzichten gemaakt van de belangrijkste kengetallen. We vergaderen bij een landbouwer thuis. De consulent leidt de bespreking, maar de inbreng en discussie van de landbouwers is minstens even belangrijk. We starten traditioneel met een rondleiding op het gastbedrijf: het kan nl. heel verrijkend zijn om de werkmethode van een collega te zien. Nadien nemen we plaats rond de tafel en komen de cijfers aan bod. Er is ook ruimte om specifieke vragen dieper uit te werken of eens een externe spreker uit te nodigen rond een specifiek thema.

 

Heb je interesse om deel te nemen aan dit project? Of heb je nog een aantal bijkomende vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren via eveline.driesen@biozoektboer.be of 016 28 60 57.