Droogtemaatregelen: Aanvragen gebruik van veevoeder in omschakeling naar bio omwille van uitzonderlijke droogte

Droogtemaatregelen: Aanvragen gebruik van veevoeder in omschakeling naar bio omwille van uitzonderlijke droogte

Voor het derde jaar op rij is het bij de biologische boeren spannend of zij voldoende ruwvoer ter beschikking hebben. Wat kunnen ze doen?

Versoepeling aanvragen

Tot 31 december kunnen biolandbouwers of landbouwers in omschakeling een versoepeling aanvragen voor het beperkte gebruik van veevoeder afkomstig van het eerste jaar van omschakeling.

Bij goedkeuring van de aanvraag mag de landbouwer op zijn landbouwbedrijf meer veevoeder afkomstig van het eerste jaar omschakeling gebruiken. Dit kan tot maximaal 40% van de totale verbruikte hoeveelheid kg droge stof voeder op jaarbasis op zijn bedrijf en enkel gedurende de periode waarvoor hij expliciet toestemming heeft ontvangen van Departement Landbouw en Visserij. Deze uitbreiding geldt voor alle veevoeders, ook voor voederbieten en mais.

>> Lees meer

Samenwerken met een bio-akkerbouwer

Bedrijven zijn op zoek naar een aanvulling. Dit kan via ook via samenwerking met een bio-akkerbouwer. De bio-akkerbouwers kunnen een groenbemester hebben die van pas kan komen voor het voeren van dieren. 

De droogte speelt ook bij bio-melkveehouders een grote rol. Het is belangrijk om de beweiding op een goede manier aan te pakken. Enkele tips van Agrifirm. Laat het gras niet te lang staan. Maaien moet in dienst van de beweiding gebeuren. Hoe langer het staat, hoe ziektegevoeliger en aantrekkelijker het gras voor schimmels wordt. Wanneer de groei eruit is, kun je beter opnieuw maaien, ook wanneer er nog niet veel gras op staat. De jonge verse spruiten groeien beter en zijn ook weer smakelijker voor de koeien.

>> Lees meer

Bron: Departement landbouw & visserij en Biojournaal