De markt voor biomelk zit in de lift

De markt voor biomelk zit in de lift

In Europa wordt jaar na jaar meer biologische melk geproduceerd en sinds 2016 gebeurt dat in een versneld tempo. In de meeste Europese landen werd een recordgroei vastgesteld in 2017 en 2018. Naar aanleiding van een ware omschakelingsgolf werd de grootste groei in deze periode genoteerd in België.

Sofie Vandewijngaarde, BioForum Vlaanderen

 

Sinds 2007 is de hoeveelheid biologische melk in Europa verdubbeld, maar de verwachte groei voor 2019 ligt opmerkelijk lager. Dat is voornamelijk het gevolg van de weersomstandigheden en een beperkter aantal omschakelende melkveehouders.

Hogere productiekosten

Als gevolg van de normen die bijkomend opgelegd worden, moeten we de productiekosten van biologische melk tot 1,6 keer hoger inschatten dan die van gangbare melk. Aan de andere kant van de medaille is er de omschakelingsperiode, die leidt tot cycli van onder- en overaanbod. Nochtans lijken deze schommelingen in het aanbod weinig impact te hebben op de melkprijs. Marktdiversificatie is nodig om deze schommelingen op te vangen en voor stabiliteit te zorgen.

Marktvraag blijft toenemen

De extra hoeveelheid melk die jaarlijks geproduceerd werd, wordt nog steeds opgevangen door een stijgende vraagmarkt. Grote spelers in de zuivelindustrie brengen nieuwe biologische producten op de markt, het aanbod bij de marktdeelnemers wordt uitgebreid en er worden nauwe samenwerkingen opgestart met retailers. Ook het bedrag dat consumenten besteden aan biologische producten groeit jaar na jaar. In 2018 was er een groei van 15%, te danken aan de uitbreiding van de aankopen in Wallonië en een toename van de aankoopfrequentie. De belangrijkste groeiers zijn zuivel, eieren en vleeswaren. Ook in 2019 verwachten we dat zuivel bij de belangrijkste groeiers zal zitten.

In Azië is de biomelkproductie aan het stijgen, maar toch is er in het Oosten ook steeds meer interesse in biologische melk uit Europa, vooral voor hoogrisicoproducten zoals babyvoeding. Dat is trouwens ook zo in eigen land, met een mooi voorbeeld in de Brusselse kinderdagverblijven, waar sinds kort biologische melk aangeboden wordt.

Perceptie van de consumenten

De perceptie van bioproducten als gezond, natuurlijk en authentiek is een belangrijke drijfveer in de verdere groei van het biologische aandeel. In contrast daarmee staan opvattingen die geleid hebben tot meer aandacht van de consumenten voor zuivelvrije alternatieven. Dat kan op termijn een impact hebben op de volledige zuivelmarkt, de gangbare zowel als de biologische.