Cursus 'Omschakelen naar biologische melkveehouderij'

Cursus 'Omschakelen naar biologische melkveehouderij'

Zit je met de vraag of er voor jouw bedrijf toekomst zit in een omschakeling naar biologische melkveehouderij en heb je nood aan meer informatie? Of ben je recent met de omschakeling gestart en is extra kennis welkom? Neem dan deel aan deze cursus waarbij we tijdens vier digitale sessies dieper ingaan op de thematiek. We laten ons bijstaan door enkele gespecialiseerde adviseurs die ervaring hebben in de begeleiding van landbouwbedrijven voor, tijdens en na de omschakeling naar bio, en gaan dieper in op de technische en economische aspecten. We sluiten af met fysieke bedrijfsbezoeken bij recente omschakelaars.

Programma

25/1, 20 - 21.30 uur, webinar:

  • Introductie door Bio zoekt Boer en Bio zoekt Keten
  • Wat is biologische productie: praktisch en wetgevend kader
  • Wat zijn de vooruitzichten op de markt voor biologische zuivel
  • Afnemers aan het woord: Inex, Biomilk.be, Pur Natur

3/2, 13 – 14.30 uur, webinar (door Wim Govaerts):

  • Ruwvoeders en rantsoen
  • Grasklaver management

9/2, 13 – 15 uur, webinar (door Lieven Delanote):

  • Teelttechniek van biologische maïs, granen en voederbieten: onkruidbeheersing, ziekten en plagen, teeltrotatie, bemesting en arbeidsbehoefte

18/2, 13 – 15 uur, webinar (door Jan Halewyck):

  • Economie: is omschakelen naar bio financieel interessant?

Vanaf eind februari, bedrijfsbezoeken:

  • We bezoeken enkele melkveehouders die de voorbije jaren de stap naar bio hebben gezet. Ze getuigen over hoe dit in zijn werk ging en hoe ze nu tegenover die beslissing staan (timing bezoeken afhankelijk van de corona-maatregelen).

Praktisch

Vier online sessies + fysieke bedrijfsbezoeken
(onder voorbehoud)

Inschrijven

Je kan de hele reeks volgen of apart inschrijven per sessie. Inschrijven is verplicht! Dit kan via
het inschrijvingsformulier
Gratis deelname. Landbouwers krijgen voorrang.


Deze activiteit is een organisatie binnen het project ‘Bioclusters’, een gezamenlijk initiatief van Innovatiesteunpunt, Boerenbond, BioForum en Algemeen Boerensyndicaat met de financiële steun van de Vlaamse Overheid.