Cursus 'Kennismaking met de biologische akkerbouw en grove groenteteelt' - 14 en 28 september

Cursus 'Kennismaking met de biologische akkerbouw en grove groenteteelt' - 14 en 28 september

Zit je met de vraag of er voor jouw bedrijf toekomst zit in een (gedeeltelijke) omschakeling naar biologische productie en heb je nood aan meer informatie? Of ben je recent met de omschakeling gestart en is extra kennis welkom? Neem dan deel aan deze cursus waarbij we tijdens 2 sessies dieper ingaan op de biologische landbouw.

We laten ons bijstaan door onafhankelijk adviseur en teeltbegeleider Stefan Muijtjens, die beschikt over meer dan 20 jaar ervaring in de biologische en regeneratieve landbouw. Vanuit die ervaring zal hij tijdens de eerste sessie dieper ingaan op de technische en economische aspecten die bij een omschakeling naar bio komen kijken. Tijdens de tweede sessie gaan we in op jouw bedrijfseigen situatie en zoeken we naar oplossingen voor specifieke knelpunten. Als afsluiter bezoeken we enkele biologische akkerbouwpercelen in de buurt.

Programma

14/09
  •  Teelttechniek, met o.a. thema’s zoals onkruidbeheersing, ziekten en plagen, teeltrotatie, bemesting en arbeidsbehoefte
  • Economie: teeltsaldo’s, bedrijfsrendabiliteit en investeringen
28/09
  •  Bedrijfseigen maken van de thematiek a.d.h.v. een individuele opdracht
  • Oplossingen voor knelpunten aanreiken
  • Bezichtiging naburige biopercelen

 

Inschrijven

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dit kan via www.innovatiesteunpunt.be/nl/kalenderinfo@innovatiesteunpunt.be of 016/28.61.02.
Gezien de sessies inhoudelijk sterk op elkaar aansluiten volg je ze best allebei. Bij veel
interesse krijgen landbouwers voorrang.

Meer info

Contacteer Eveline Driesen (0494/71.22.07 of eveline.driesen@innovatiesteunpunt.be).

Organisatoren

Deze activiteit is een organisatie binnen het project ‘Bioclusters’, een gezamenlijk initiatief van Innovatiesteunpunt, Boerenbond, BioForum en Algemeen Boerensyndicaat met de financiële steun van de Vlaamse Overheid.