Cursus 'Kennismaking met biologische akkerbouw en grove groenten'

Cursus 'Kennismaking met biologische akkerbouw en grove groenten'

Zit je met de vraag of er voor jouw bedrijf toekomst zit in een (gedeeltelijke) omschakeling naar biologische productie en heb je nood aan meer informatie? Of ben je recent met de omschakeling gestart en is extra kennis welkom? Neem dan deel aan deze cursus waarbij we tijdens 4 sessies dieper ingaan op de thematiek. We laten ons bijstaan door onafhankelijk adviseur en teeltbegeleider Stefan Muijtjens, die zowel gangbare als biologische bedrijven begeleidt. Vanuit zijn ervaring zal hij tijdens deze cursus dieper ingaan op de technische en economische aspecten die bij een omschakeling naar bio komen kijken. Tijdens de laatste sessie gaan we in op jouw bedrijfseigen situatie en zoeken we naar oplossingen voor specifieke knelpunten. Voor de sessie over marktkansen richten we ons specifiek op het Pajottenland en de omsluitende regio’s.

Waar en wanneer?

 • 19 en 27 jan (20 - 21.30u.): Online webinar
 • 02 en 23 febr (13 - 17u.): Plattelandscentrum Gooik - met digitaal alternatief

Programma

19/01, 20 - 21.30u. (webinar)

 • Introductie door Bio zoekt Boer en Bio zoekt Keten
 • Wat is biologische productie: praktisch en wetgevend kader
 • Wat zijn de vooruitzichten op de afzetmarkt voor bioproducten

27/01, 20 - 21.30u. (webinar)

 • Marktkansen voor akkerbouw en grove groenten in de regio
 • Afnemers aan het woord die in de regio sourcen

02/02, 13 - 17u. (Plattelandscentrum Gooik - met digitaal alternatief)

 • Teelttechniek, met o.a. thema’s zoals onkruid-beheersing, ziekten en plagen, teeltrotatie,bemesting en arbeidsbehoefte
 • Economie: teeltsaldo’s, bedrijfsrendabiliteit eninvesteringen

23/02, 13 - 17u. (Plattelandscentrum Gooik - met digitaal alternatief)

 • Bedrijfseigen maken van de thematiek a.d.h.v. een individuele opdracht
 • Knelpunten bespreken en oplossingen aanreiken.

Inschrijven

Voor sessie 1 en 2 kan je apart inschrijven. We vragen wel om sessie 3 en 4 allebei bij te wonen. Inschrijven is verplicht en doe je voor 15 januari! Dit kan via dit inschrijvingsformulier.

Gratis deelname. Landbouwers krijgen voorrang.


Deze activiteit is een organisatie binnen het project ‘Bioclusters’, een gezamenlijk initiatief van Innovatiesteunpunt, Boerenbond, BioForum en Algemeen Boerensyndicaat met de financiële steun van de Vlaamse Overheid.