Cursus bodembiologie

Cursus bodembiologie

Samen met bodemcoach Marcel de Jong organiseren we een tweedelige cursus rond bodembiologie en de impact ervan op de vruchtbaarheid van je bodem.
Dagdeel 1: theorie
- Het belang van de mineralen, de balans ervan in de bodem en hun rol als plantenvoeding.
- Bodembiologie: welke rol spelen bacteriën, schimmels en ander bodemleven in de ontwikkeling
van het gewas en de bijdrage aan de bodemstructuur, de plantenvoeding en CO2 captatie.
- Bodemanalyses: hoe te interpreteren en wat leren ze ons over de bodem.
Dagdeel 2: praktijk
- Met wat we geleerd hebben uit dagdeel 1 gaan we in het veld kijken naar de bodem en wat we er kunnen waarnemen. We passen verschillende technieken toe die snel zijn uit te voeren.
- Deelnemers die na dagdeel 1 een Kinsey bodemanalyse en een BeCrop analyse laten
uitvoeren krijgen tijdens dagdeel twee gratis advies op basis van de analyseresultaten.

Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht vóór 22 januari. Dit kan via:

https://www.boerenbond.be/opleidingen/cursus-bodembiologie-vruchtbare-bo...

 of (016) 28 60 57 of sander.van.haver@biozoektboer.be 

Me e r  i n f o ?
Contacteer Sander Van Haver (0470/26.66.60 of sander.van.haver@biozoektboer.be)