Cursus biologische fruitteelt 2018-2019 Fruitacademie / Delphy / BioAcademy

Cursus biologische fruitteelt 2018-2019 Fruitacademie / Delphy / BioAcademy

Biologische fruitteelt, iets voor u?

Elk jaar komen er weer nieuwe omschakelaars naar de biologische fruitteelt bij. De laatste jaren zien we een toenemende belangstelling. Wat zijn de mogelijkheden van de biologische fruitteelt voor uw eigen bedrijf en met welke veranderingen heeft een bestaand fruitteeltbedrijf te maken? Wilt u weten wat biologisch inhoudt, welke onderdelen ook voor u interessant zijn? Maak dan kennis met de teelt tijdens de cursus. De cursus wordt aangeboden door de Fruitacademie en ingevuld door deskundigen van Delphy, onderzoekers en biologische fruittelers. De cursus gaat in op zowel de Nederlandse als de Belgische situatie.

 

Voor wie en door wie?

Ondernemers in de fruitteelt, aspirant fruittelers en bedrijfsopvolgers die interesse hebben in, of willen starten met de biologische fruitteelt. De cursus richt zich vooral op grootfruittelers in Nederland en België. De cursus wordt verzorgd door Gerjan Brouwer de specialist biologische fruitteelt van Delphy, onderzoekers en biologische fruittelers. Er is veel inbreng van praktische kennis en ervaring.

 

Wanneer en waar?

4 Dagen, waarvan 3 dagen winter van 2018/2019 in verschillende delen van Nederland en/of België. Op deze dagen wordt in de ochtend ingegaan op de achtergronden van de biologische teelt en ’s middags bezoeken we biologische fruitteeltbedrijven en afzetorganisaties. In mei/juni is er in het seizoen een afsluitende excursie naar biologische fruitteeltbedrijven.

 

Kosten?

De kosten van deze cursus zijn € 775,00 (excl. BTW) (incl. consumpties, cursusmap en certificaat). De cursus gaat door bij ca. 10 aanmeldingen.

 

Meer informatie

Diverse aspecten uit de praktijk komen aan bod zoals:

  • Biologische fruitteelt, introductie en wettelijk kader in Nederland en België
  • Teeltmaatregelen en rassenkeuze incl. nieuwe ontwikkelingen (schurftresistente en nieuwe appelrassen)
  • Ziekten, plagen en middelenkeuze biologische teelt / biologische bestrijding
  • Bodem & bodemverzorging, bemesting met organische mest, inclusief wet- en regelgeving
  • Actueel onderzoeksnieuws (Louis Bolk Instituut, WUR)
  • Afzetstructuren
  • Economie van de biologische fruitteelt

Mei/juni excursie naar biologisch werkende fruitteeltbedrijven.

 

Meer weten of inschrijven?

Contactpersoon cursus Biologische Fruitteelt: Gerjan Brouwer, g.brouwer@delphy.nl, 06-53375103. Inschrijven kunt u door uw naam en adres te mailen naar k.vanraak@delphy.nl. U krijgt dan het opgaveformulier toegestuurd.

https://delphy.nl/news/cursus-biologische-fruitteelt-2018-2019/