Cursus Biologische fruitteelt

Cursus Biologische fruitteelt

Biologische fruitteelt, iets voor u?

In de landen om ons heen groeit de biologische fruitteelt. In Duitsland is er afgelopen jaren een verdubbeling geweest van het areaal. Waar blijven wij? Wilt u weten wat biologisch inhoudt, welke onderdelen ook voor u interessant zijn? Maak dan kennis met de teelt tijdens de cursus. De cursus wordt aangeboden door de Fruitacademie en ingevuld door deskundigen van Delphy, onderzoekers en biologische fruittelers.

 

Voor wie en door wie?

Ondernemers in de fruitteelt, aspirant fruittelers en bedrijfsopvolgers die interesse hebben in, of willen starten met de biologische fruitteelt. De cursus richt zich vooral op grootfruittelers. De cursus wordt verzorgd door Gerjan Brouwer de specialist biologische fruitteelt van Delphy, onderzoekers en biologische fruittelers. Er is veel inbreng van praktische kennis en ervaring.

 

Wanneer en waar?

4 Dagen, waarvan 3 dagen winter van 2017/2018 in verschillende delen van Nederland. Op deze dagen in de ochtend de achtergronden van de biologische teelt en ’s middags gaan we langs biologische fruitteeltbedrijven en afzetorganisaties. In mei/juni is er een afsluitende bijeenkomst naar biologische fruitteeltbedrijven.

 

Kosten?

De kosten van deze cursus zijn € 775,00 (excl. BTW) (incl. consumpties, cursusmap en certificaat). De cursus gaat door bij ca. 10 aanmeldingen.

 

Meer informatie

Diverse aspecten uit de praktijk komen aan bod zoals:

  •  Biologische fruitteelt, introductie en wettelijk kader
  •  Teeltmaatregelen en rassenkeuze incl. nieuwe ontwikkelingen
  •  Ziekten, plagen en middelenkeuze biologische teelt / biologische bestrijding
  •  Bodem & bodemverzorging, bemesting met organische mest, incl. wet- en regelgeving
  •  Actueel onderzoeksnieuws (Louis Bolk Instituut, WUR)
  •  Afzetstructuren
  •  Economie van de biologische fruitteelt
  •     Mei/juni excursie naar biologisch werkende fruitteeltbedrijven.

Meer weten of inschrijven?

Contactpersoon cursus Biologische Fruitteelt: Gerjan Brouwer, g.brouwer@delphy.nl, 06-53375103. Inschrijven kunt u door uw naam en adres te mailen naar k.vanraak@delphy.nl. U krijgt dan het opgaveformulier toegestuurd.