Convenant “versnelde transitie naar robuuste biologische aardappelteelt”

Convenant “versnelde transitie naar robuuste biologische aardappelteelt”

Het convenant “versnelde transitie naar robuuste biologische aardappelteelt” heeft als doel het aandeel aan phytophthora resistente en andere robuuste aardappelrassen binnen drie jaar (2018 - 2021) te vergroten tot 100% van het hele biologische assortiment. Zowel in de teelt als in het schap. Door een unieke samenwerking tussen telers, kweekbedrijven en retailers wordt op deze manier gewerkt aan een toekomstbestendige aardappelteelt met oogstzekerheid voor de boer en leveringszekerheid bij de retail.

Op dinsdag 15 december van van 13.30 tot 14.30 uur is er een online bijeenkomst van het convenant. Tijdens deze bijeenkomst willen we graag met u de voortgang en resultaten van het convenant delen.
• Doel en de inhoud van het aardappelconvenant – (Paul Verbeke – BioForum - 5’)
• Wat zijn robuuste bioaardappelen? (film van VLAM - 5’)
• Huidige stand van zaken in België – (Daniel Ryckmans – FIWAP - 10’)
• Stand van zaken in Nederland (Niels Heining – Bionext – 5’)
• Belgische lijst met robuuste aardappelrassen (Lieven Delanote – Inagro – 10’)
• Ervaringen in de aardappelhandel (Bart Nemegheer – Aardappelhoeve – 5’)
• Doel voor volgend jaar (Loes ertens – BioWallonie – 5’)
• Vragen en discussie – 15’

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door een mail te sturen naar paul.verbeke@bioforum.be met vermelding convenantbijeenkomst 15 december. Graag aanmelden voor 14 december.