Brussel: onbekend maakt onbemind

Brussel: onbekend maakt onbemind

Het is algemeen bekend dat een steeds groter deel van de Vlaamse consumenten bewuster gaan nadenken over hun voedingsaankopen. Velen willen meer ‘duurzaam’ consumeren. Duurzame voeding is een begrip met heel veel definities en interpretaties. Voor de ene is duurzaam synoniem voor bio, anderen vinden lokaal, rechtstreeks van bij de boer pas echt duurzaam, voor nog anderen is verpakkingloze voeding dan weer het schoolvoorbeeld van duurzaamheid.

Veel Vlaamse boeren hebben op deze ‘duurzame vraag’ al jaren geleden ingespeeld. Ze hebben de stap naar bio gezet of zijn in omschakeling. Ze verkopen (een deel van) hun producten rechtstreeks aan de consument. Het aantal Korte Keten boeren in Vlaanderen ligt wellicht rond de 3000. De meesten verkopen ook nog via de reguliere kanalen maar de Korte Keten zorgt toch voor een meerinkomen of een diversificatie van het inkomen.

Meer en meer duurzame voeding 

Wat weinig land- en tuinbouwers weten is dat ook de Brusselse consument meer en meer duurzame voeding aankoopt: zowel bio als lokale voeding zitten in de lift in Brussel. Echter, Brussel werd tot nog toe steeds miskend als mogelijke Korte Keten afzetmarkt. Brussel was anders en onbekend maakt nu eenmaal onbemind.

De bal ligt in het kamp van de land- en tuinbouwers 

De Brusselse overheid heeft deze vaststelling echter al vele jaren geleden gemaakt. Om hun inwoners nog meer te stimuleren om duurzame voeding aan te kopen en te consumeren werd de zogenaamde ‘Good Food Strategy’ ontwikkeld. Dit is een meerjarenplan om het aanbod en de verkoop van duurzame levensmiddelen te stimuleren. Deze Strategy werd ontwikkeld op basis van een analyse die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een tijd geleden uitvoerde bij haar inwoners. Hieruit bleek dat de Brusselaars op zoek zijn naar meer duurzame en/of bio producten, meer groenten en fruit en dat de Brusselaars zich meer en meer bewust worden van de impact van voedsel op het milieu. De Brusselse overheid besluit haar studie als volgt: ‘onze vaststellingen zouden de producenten in de Rand ertoe moeten bewegen milieuvriendelijke productiemodellen te ontwikkelen en een deel van hun productie af te zetten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’.

De bal ligt dus in het kamp van de land- en tuinbouwers uit de Vlaamse Rand. Een uitdaging met heel wat potentieel!

 “Brussel LUST”

Het Steunpunt Hoeveproducten wil daarom de komende jaren land- en tuinbouwers uit de Rand informeren en begeleiden om de grote Brusselse markt (met zijn 1.2 miljoen inwoners) te beleveren. Dit gebeurt in het kader van het project “Brussel LUST” dat samen met Bio Zoekt Boer, het Innovatiesteunpunt en BioForum Vlaanderen wordt uitgevoerd.

De komende 2 jaar zullen de land- en tuinbouwers de mogelijkheid krijgen om kennis te maken met de verschillende facetten van de Korte Keten en de kansen van een bio omschakeling. Ze zullen kunnen rekenen op een volledige trajectbegeleiding (wetgevend kader, administratie, inspirerende studiedagen en opleidingen).

Land- en tuinbouwers die reeds actief zijn in de Korte Keten of reeds het Bio label dragen zullen actief kunnen kennis maken met de vermarktingsmogelijkheden in Brussel. Ook de logistieke mogelijkheden zullen bekeken worden.

 

Dit project wordt mogelijk gemaakt met de financiële ondersteuning van Europa, Vlaanderen en de Provincie Vlaams-Brabant.