Biokennisweek: 18-22 januari 2021

Biokennisweek: 18-22 januari 2021

De Biobeurs is omgeschakeld naar de online BioKennisWeek. Deze vindt plaats van 18 tot en met 22 januari 2021. De BioKennisWeek is een week waarin biologisch in de schijnwerper staat, met online workshops, fysieke workshops en bio-erf bezoeken. Voor de online en fysieke workshops wordt gezocht naar (biologische) ondernemers, onderzoekers of adviseurs die laten zien dat landbouw en voedselproductie anders kunnen. De uitdagingen waar we voor staan op gebied van klimaat, gezondheid en verdere verduurzaming kunnen we alleen samen oplossen. En dat begint met elkaar te informeren, te inspireren en te motiveren. Op dit ogenblik is de programmacommissie druk bezig een mooie programma samen te stellen.

De thema's van 2021 zijn:

  1. Waar komen biodiversiteit en klimaatmaatregelen samen?
  2. Kringlooplandbouw: Hoe blijft biologisch koploper van de integrale verduurzaming?
  3. Nieuwe biologische wetgeving en handhaving: wat verandert er?
  4. Omschakelen, nieuw en/of jong in biologisch
  5. Mens of machine: is smart farming de toekomst in de biologische landbouw?
  6. Eerlijke prijzen; verbinding boer en consument
  7. Dierenwelzijn; waar ligt de focus?
  8. Plantgezondheid; hoe dragen we bij aan een gezond ecosysteem?
  9. Voedselzekerheid; welke ontwikkelingen dragen hieraan bij?

Meer info?