Biocontroles gegarandeerd

Biocontroles gegarandeerd

Naar aanleiding van de Corona-maatregelen moeten ook de erkende bio-controleorganen hun controles aanpassen.

  • Fysieke controles waarbij contact met de teler noodzakelijk is, kunnen momenteel uiteraard niet plaatsvinden.
  • De jaarlijkse steekproeven en perceelscontroles die door de controleur zelfstandig uitgevoerd kunnen worden, lopen echter gewoon door.
  • Documentaire controles gebeuren indien mogelijk vanop afstand.

Nieuwe telers die zich willen aanmelden, hoeven niet te vrezen voor hun ingangscontrole. De controle-instellingen houden zich aan de wettelijk voorziene termijn van de 60 dagen, rekening houdend met de maatregelen van social distancing.

De huidige maatregelen hoeven met andere woorden geen barrière te zijn voor nieuwe telers die wensen om te schakelen.

Meer info:

Foto: (c) VLAM