Biobedrijfsadvies gaat op digitale toer

Biobedrijfsadvies gaat op digitale toer

Sinds 1 april is de papieren behandeling wel volledig vervangen door meldingen via het e-loket .

Welk advies?

Er zijn vier soorten advies beschikbaar: omschakelingsadvies, de opmaak van een biobedrijfsplan, startersadvies en bedrijfsadvies. Elk van deze adviessoorten heeft bepaalde verplichte onderdelen. Er is een specifiek subsidiepercentage en een verschillend plafond vastgelegd voor elke soort advies. Voor omschakelingsadvies krijg je maximaal 510 euro of 75% van de kostprijs. Voor een biobedrijfsplan krijg je maximaal 960 euro of 75% van de prijs. Voor startersadvies bedraagt de subsidie maximaal 3200 euro of 75%. De maximale subsidie voor bedrijfsadvies tot slot bedraagt 4000 euro of 50% van de kostprijs.

Nieuw in het adviespakket

Ook biotelers die al meer dan drie jaar actief zijn krijgen nu de mogelijkheid om nog een biobedrijfsplan te laten opmaken. Verder wordt het luik rond de bedrijfseconomische boekhouding uitgebreid tot bedrijfseconomie, kostprijsberekening en bedrijfseconomische berekening. Marktperspectieven wordt nu afzet en marketing. Bodemvruchtbaarheid wordt nu bodembeheer.

Wie mag het advies geven?

Op de website van het departement Landbouw en Visserij vind je een lijst van de erkende bio-adviseurs, per sector. Ignace Deroo, consulent Biologische Land- en Tuinbouw bij Boerenbond, is erkend voor alle sectoren en adviessoorten. We raden je aan om vooraf met de adviseur te spreken om correcte afspraken te kunnen maken over het advies en de kostprijs.

Hoe aanvragen?

Bij de aanvraag op het e-loket duid je in de lijst van erkende adviseurs de adviseur van jouw voorkeur aan. Je kunt alleen sectoren aanduiden waarvoor de adviseur erkend is. Wanneer je de contractprijs ingeeft, krijg je automatisch het subsidiebedrag en de eigen bijdrage te zien. De geplande periode voor het advies wordt automatisch ingevuld (standaard een jaar). Indien gewenst kan je die aanpassen. Daarna klik je op ‘Indienen’. De geselecteerde adviseur ontvangt je aanvraag en kan die goed- of afkeuren.

 

Meer info surf naar

https://lv.vlaanderen.be/nl/bio/subsidies/bedrijfsadvisering