Bezoek biologisch melkveebedrijf op 3de bijeenkomst Interreg 'Leve(n)de bodem'

Bezoek biologisch melkveebedrijf op 3de bijeenkomst Interreg 'Leve(n)de bodem'

Ondernemersgroep composteren en fermenteren
Derde bijeenkomst Interreg ‘Leve(n)de bodem’

De ondernemersgroep composteren en fermenteren werd in 2017 opgericht i.k.v. het Interreg project ‘Leve(n)de bodem’. Deze ondernemersgroep werkt rond het valoriseren van reststromen op het landbouwbedrijf via (boerderij)composteren en fermenteren.

Tijdens de derde bijeenkomst wordt een bezoek gebracht aan het biologisch melkveebedrijf van Cerpentier – De Cock in Stekene. Het bedrijf heeft ongeveer 75 ha landbouwgrond in gebruik en is sinds september 2017 volledig omgeschakeld naar bio.

Onkruidbestrijding gebeurt mechanisch en naast het toepassen van dierlijke mest wordt gras-klaver ingezaaid om stikstof in de bodem te brengen. Daarnaast werd gestart met het composteren van stalmest samen met gehakseld hout en rietkragen van de verschillende sloten rond het bedrijf.

Tijdens dit bedrijfsbezoek zal de omschakeling naar een biologisch melkveebedrijf uitvoerig aanbod komen en wordt het ‘boerderijcomposteren’ onder de loep genomen.

Donderdag 4 juli 2019 van 10u tot 12u

Locatie: Landbouwbedrijf Cerpentier – De Cock, Riet 75, 9190 Stekene
Gratis deelname

Verplicht aanmelden vóór dinsdag 2 juli 2019

Meer info:
Maarten De Boever
Tel.: 09 331 60 96
Email: maarten@pcgroenteteelt.be