Bezoek akkerbouwbedrijf “De Korenschoof”

Bezoek akkerbouwbedrijf “De Korenschoof”

Op 15 juli bracht Bio zoekt Boer een bezoek aan het biologische akkerbouwbedrijf “De Korenschoof” van Kees & Connie Steendijk in Kamperland. Er was grote belangstelling van landbouwers, onderzoekers en sectororganisaties om kennis te maken met de aanpak op het bedrijf. Zo’n 35 geïnteresseerden kregen er een uitgebreide rondleiding waarin diverse aspecten aan bod kwamen.

Het bedrijf bewerkt zo’n 80 ha zware kleigrond waarop het bouwplan bestaat uit luzerne, tarwe, uien, aardappelen, sjalotten, pompoenen en (voor de industrie) erwten. Tarwe vormt de rode draad in de gewasrotatie.

Kees gaf een woordje uitleg over het gesofisticeerde machinepark, waarbij veel aandacht ging naar de werktuigdragers met gps-sturing die talrijke veldbewerkingen mogelijk maken vanop vaste rijpaden. Bovendien  worden diepe grondbewerkingen zoveel mogelijk beperkt en de onkruidbestrijding vergemakkelijkt door het toepassen van precisiezaai.

De bemesting gebeurd deels plantaardig door het telen van luzerne met klaver in de teeltrotatie. Dit resulteert in een kwalitatieve maaimeststof die gebruikt wordt als bemesting van verschillende teelten.

Als kers op de taart gaf Kees toelichting bij de innovatieve graanteelt die op het bedrijf wordt toegepast. Het zaaigoed wordt grotendeels uit eigen graankorrels geselecteerd, waarbij de grootte en kiemkracht van de korrel een belangrijke rol speelt. Met kleine hoeveelheden zaaizaad (ongeveer 45kg per ha) van hoge kwaliteit wordt dan a.d.h.v. precisiezaai het graan gezaaid. Indien mogelijk wintertarwe, maar indien dit door slechte weersomstandigheden in het najaar niet lukt zaait hij zomergraan.
De kleine hoeveelheid graanplanten die elk behoorlijk wat ruimte krijgen stoelen sterk uit met tot wel 20 stengels per plant als resultaat. Op het einde van de rit oogst Kees ongeveer 9,5 ton graan per ha.

Aansluitend op de rondleiding werd er nagepraat met een drankje en hapje op het terras van de recent geopende hoevewinkel. We bedanken Kees en Connie voor deze leerrijke namiddag!