Bedrijfsbezoek bio-melkveehouderij Boons

Bedrijfsbezoek bio-melkveehouderij Boons

Op 5 maart bracht ‘Bio zoekt Boer’ een bezoek aan de biologische melkveehouderij van de familie Boons te Raamsdonk. Zowel gangbare melkveehouders als andere geïnteresseerden uit de sector kwamen een kijkje nemen op het bedrijf.

Overstap

In 1990 schakelde het bedrijf van Pieter en Ria om van gangbare naar biologische melkveehouderij. Stap voor stap groeide het bedrijf uit tot wat het op vandaag is: een 100-tal melkkoeien en 70 stuks jongvee, die hun onderkomen vinden in de weilanden rondom de huiskavel en in de gloednieuwe stal die in 2011 gebouwd werd.

Passie & Dynamiek

Pieter gaf een mooie rondleiding op het bedrijf, waaruit zijn passie voor het vak en de dynamiek in het management duidelijk naar boven kwam. Diverse onderwerpen kwamen aan bod: de samenstelling van de veestapel, de huisvesting, rantsoenering en rendabiliteit.

De voederwinning gebeurt grotendeels op het eigen bedrijf: maïs, grasklaver en granen vormen de basis, aangevuld met wat natuurweiland. Jaarlijks produceren ze ongeveer 850.000 l melk. De afzet is grotendeels georganiseerd via de coöperatie EkoHolland, een deeltje thuisverkoop en nog wat hobbymatige kaasmakerij. Als bestuurslid van EkoHolland gaf Pieter nog mee dat ze een lange weg hebben afgelegd doorheen de voorbije jaren om tot een eerlijke en stabiele prijs te komen voor de boer. In 2014 schommelde die prijs rond de 50 cent per kg bio-melk.

Reductie Antibiotica

Na de lunch gaf Gidi Smolders een uiteenzetting over hoe je het gebruik van antibiotica op het bedrijf kan reduceren. Hierbij werd de nadruk gelegd op het feit dat er nog steeds teveel preventief gebruik is i.p.v. een doordacht curatief gebruik. Met enkele concrete onderzoekscijfers en statistieken werd aangetoond dat het gebruik van antibiotica zeker nog kan dalen.

Extra aandacht ging naar het gebruik ervan dat betrekking heeft op de uiergezondheid en het droogzetten van de koeien. De interactie met en tussen de aanwezige melkveehouders zorgde ervoor dat iedereen met concrete tips huiswaarts keerde.