Aantal biologische bedrijven verdubbeld sinds 2010

Aantal biologische bedrijven verdubbeld sinds 2010

Sinds 2010 is het aantal biologische land- en tuinbouwbedrijven in Vlaanderen verdubbeld tot 562 actieve bedrijven in 2019. Het gaat om een gemiddelde groei van negen procent per jaar. Het totaal aantal landbouwbedrijven kent evenwel een dalende tendens. 

 

 

 

Volgens Statistiek Vlaanderen telde het Vlaamse gewest in 2018:

 • 23.361 land- en tuinbouwbedrijven (2005: 35.000 landbouwbedrijven)
 • Gemiddeld aantal hectare dat een bedrijf bewerkt: 26,5 hectare  (2005: 18,3 hectare)
 • Gemiddelde veebezetting per bedrijf: 114 grootvee-eenheden (2005: 78)
  Per diercategorie zijn nog grotere verschillen te zien.
  • gemiddeld aantal runderen per rundveebedrijf: van 87 naar 145
  • gemiddeld aantal varkens per varkensbedrijf: van 1.362 naar 2.179
  • gemiddeld aantal kippen per pluimveebedrijf: van 31.499 naar 59.251.

In tegenstelling tot de globale cijfers zijn we voor de biobedrijven een andere tendens. Daar neemt het aantal bedrijven toe (cijfers 2019).

 • 562 biologische landbouwbedrijven (incl. bedrijven in omschakeling)
 • Waar het aantal biobedrijven tot 2008 min of meer stabiel bleef, zien we sinds dan jaar na jaar een stijging. Sinds 2010 is hun aantal verdubbeld.
 • Samen bewerken zij 8.677 hectare, waarvan 6.974 hectare biologisch areaal en 1.703 hectare in omschakeling. Dat is ongeveer 1,4 procent van het totale landbouwareaal. Ook hier zien we een toename. Tegenover 2018 gaat het om een stijging van 10 procent.
 • Vandaag bewerkt een gemiddeld biologisch landbouwbedrijf 15,4 hectare.  

Bron: VILT