Melkveehouderij

Melkveehouderij

De vraag naar biologische melk

De biologische Vlaamse melkplas bleef lange tijd beperkt en stabiel. In 2016 hebben een aantal bedrijven zich aangemeld ter omschakeling, waardoor we vanaf 2018 heel wat meer biologische melk zullen produceren in Vlaanderen. Die trend is ook herkenbaar in andere Europese landen. De marktvraag groeit echter ook sterk, waardoor verwacht wordt dat vraag en aanbod in evenwicht zullen blijven. Biologische melkveehouderij biedt kansen. Voldoende beschikbaarheid tot grond (ruwvoer, beweiding) is wel één van de noodzakelijke vereisten om de stap te kunnen zetten.

Duur van omschakelperiode

De weilanden en akkers moeten een omschakelingsperiode ondergaan van twee jaar. Vanaf 1 jaar na de start van de omschakeling kan het melkvee aangemeld worden. Dat vee is op 6 maanden omgeschakeld. Je levert dus 18 maanden na de start van de omschakeling van je percelen de eerste biologische melk.

Interessante documenten

Omschakelbrochure Melkvee

Bio en de wet: dierlijke productie

Bio en de wet: plantaardige productie

Beter ruwvoeder, minder krachtvoeder

De kracht van klaver

Kostprijsberekening bio melk

Mengteelten als hoogwaardig ruwvoer

Praktijkgids: 100% bio voeder