25 juni - bedrijfsbezoeken biologische akkerbouw en groenteteelt

25 juni - bedrijfsbezoeken biologische akkerbouw en groenteteelt

Omschakelen naar biologische landbouw gaat gepaard met tal van uitdagingen. Een eerste vereiste in het omschakelproces is dat de geïnteresseerde landbouwer weet wat hem/haar te wachten staat. Tijdens dit bedrijfsbezoek brengen we de biologische akkerbouw en groenteteelt dan ook in beeld, beschrijven we enkele kansen en valkuilen en luisteren we naar de praktijkervaringen van een bioboer.

We zijn te gast op het biologisch bedrijf van de familie Colembie. In 2016 beslisten ze om hun bedrijf om te schakelen. Ze telen tarwe, spelt, bonen, aardappelen en grasklaver. Vorig jaar vonden bioboer Simon Colembie, Colruyt en La Vie est Belle elkaar bovendien in een samenwerking rond biologisch gekweekte sojabonen. Inagro en ILVO stonden hen daarin bij met teelttechnisch advies.

Het resultaat van de samenwerking ziet er alvast veelbelovend uit. Simon oogstte ongeveer 2,5 ton bonen die in korte keten verwerkt werden door La Vie est Belle tot burgers en spreads. Die producten zijn reeds te koop bij Bio-Planet.

Aansluitend bezoeken we de jaarlijkse biovelddag op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro. Deze biovelddag is een vaste en jaarlijkse afspraak voor biologische akkerbouwers en groentetelers, boeren met interesse voor bio en betrokken stakeholders. Meer informatie over het programma vind je hier: https://leden.inagro.be/Agenda

Organisatoren

Deze activiteit is een organisatie binnen de projecten Bioscope Limburg en Antwerpen, gezamenlijke initiatieven van Innovatiesteunpunt, Boerenbond en BioForum Vlaanderen met de financiële steun van Europa, de Vlaamse Overheid en de provincies Limburg en Antwerpen.
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Programma

12.00 Vertrek bus carpoolparking Lummen
(Zes septemberstraat 1, 3560 Lummen)
14.00 Bezoek aan bioboerderij Colembie
16.30 Verplaatsing + broodjesmaaltijd
17.30 Bezoek aan biovelddag van Inagro
22.00 Terugreis Lummen
00.30 Voorziene aankomst carpoolparking

Inschrijven

Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht vóór 21 juni. Dit kan via www.innovatiesteunpunt.be/kalender, info@innovatiesteunpunt.be of 016/28.61.02.

Meer info?

Contacteer Eveline Driesen (0494/71.22.07 of eveline.driesen@innovatiesteunpunt.be)