21 mei, Studiedag 'Mechanische onkruidbestrijding'

21 mei, Studiedag 'Mechanische onkruidbestrijding'

Op dinsdag 21 mei 2019 organiseert de studieclub Topstang zijn 2-jaarlijkse studiedag. Deze zal doorgaan in de Thomas More Hogeschool in Geel. Akkerbouwers, loonwerkers, veehouders en andere geïnteresseerden zijn welkom!

Het programma bestaat uit een theoretisch luik in de voormiddag en demonstraties in de namiddag. In de voormiddag loodsen verschillende sprekers ons o.a. door de algemeenheden van de mechanische onkruidbestrijding, de huidige en toekomstige (detectie)technieken, opgedane proefveldervaringen en elektrische onkruidbestrijding.
Na het middagmaal verplaatsen we ons naar het demoperceel, waar toestellen van o.a. Carré, Monosem en Treffler zullen worden gedemonstreerd in maïs en suikerbieten.
Nadien is er nog de mogelijkheid om na te kaarten over de opgedane indrukken.

Meer info en inschrijven?
Neem snel een kijkje in de vormingskalender van Boerenbond!