Inspiratiedag biologische productie - Roosdaal - 14 november

Inspiratiedag biologische productie - Roosdaal - 14 november

In 2019 gaat ‘Bio-cluster Pajottenland’ van start. Dit project wil lokaal inzetten op het stimuleren van omschakeling naar biologische productie. Omschakeling in functie van de marktvraag én in synergie met de reeds aanwezige biologische telers.
Uit onze voorstudie blijkt dat het Pajottenland een regio is waar gangbare land- en tuinbouwbedrijven potentieel hebben om de stap naar bio te zetten. Ook de marktvraag is toegenomen, mede door het effect van Brussel als groeimarkt in bio & lokale voeding. We willen die kansen grijpen, op een beredeneerde manier.
Tijdens onze inspiratiedag bekijken we of bio een interessante toekomstpiste is voor jouw bedrijf. In de voormiddag lichten de consulenten van Bio zoekt Boer de basisprincipes toe. We laten ook enkele bioboeren uit de regio aan het woord: waarom kozen zij voor bio? In de namiddag staat BioForum stil bij de structuur en evoluties van verschillende biosectoren. Enkele performante  bedrijven uit handel en verwerking lichten hun visie toe.
Of je nu concreet nadenkt over omschakeling of eerder eens wilt meeluisteren uit  nieuwsgierigheid: van harte welkom!

Organisatoren

Deze activiteit is een organisatie binnen het project ‘Bioclusters’, gezamenlijke initiatieven van Bioforum Vlaanderen, Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat met de financiële steun van de Vlaamse Overheid.

Programma

9.30 Ontvangst
10.00 Biologische productie, wat en hoe?
12.00 Broodjeslunch
13.00 Sessie 1, keuze uit:
- Akkerbouw en groenten
Brouwerij 3 fonteinen en Carrefour
- Hardfruit en zachtfruit
Pajottenlander en BelOrta
14.00 Sessie 2, keuze uit:
- Vleesvee en melkvee
Delemeat en Biomilk.be
- Varkenshouderij
Biovar.be
15.00 Receptie met Pajotse producten

Inschrijven

Gratis deelname.
Inschrijven verplicht vóór 11 november via www.innovatiesteunpunt.be/inspiratiedagbio
Geef bij inschrijving door welke sectoren je kiest voor sessie 1 en 2.

Meer info?

Contacteer Sander Van Haver via (0470) 26 66 60 of sander.van.haver@biozoektboer.be